De Nederlandse podia waarschuwen in een brief aan minister Van Engelshoven voor verschraling van de cultuursector als ze niets doet om de stijgende kosten van concerten en voorstellingen te verzachten. Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD), Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals en het Vlakke Vloer Platform pleiten voor meer geld om de afstemming tussen vraag en aanbod te verbeteren.

Op 11 juni presenteerde minister Van Engelshoven haar plannen voor het cultuurbeleid vanaf 2021. Ze maakt onder meer ruimte vrij voor meer spelers en meer genres. De zogeheten Fair Practice Code moet een harde subsidievoorwaarde worden, zodat kunstenaars fatsoenlijk betaald krijgen voor hun werk. Voor de daardoor ontstane stijgende kosten komt nauwelijks extra budget beschikbaar. Op het Fonds Podiumkunsten wordt zelfs € 8,6 miljoen bezuinigd. Daardoor bestaat de kans dat straks meer dan de helft van de huidige meerjarig gesubsidieerde makers en organisaties bij het Fonds buiten de boot gaan vallen.

Onder meer de initiatiefnemers van Fair Practice, de selectie van het Nederlands Theater Festival, de BIS-directeuren en de podiumkunstenfestivals trokken al aan de alarmbel.

Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD), Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals en het Vlakke Vloer Platform schrijven samen aan de minister: ‘We denken dat de Fair Practice Code tot verdere verschraling zal leiden als er geen extra middelen beschikbaar komen voor de aankoop van – gesubsidieerde – producties’. ‘De kosten van die producties zullen immers hoger worden, voor de afnemers (podia en concertzalen) en voor het publiek.’ De podia vrezen straks hogere gages, minder (divers) aanbod en hogere toegangsprijzen voor het publiek. Ze vragen aan de minister alvast een verruiming van de programmasubsidies van het Fonds Podiumkunsten met minimaal vijf miljoen euro voor de komende vier jaar.

Ook Orkater en Suburbia lieten van zich horen. De gezelschappen vinden geen ruimte voor hun middelgroot gezelschap in zowel de voorgestelde nieuwe basisinfrastructuur (BIS) als bij de regeling van het Fonds Podiumkunsten. ‘Verbazingwekkend’, noemt Orkater het. Volgens het gezelschap lopen zij net voor de troepen uit in de door de minister geformuleerde kernwaarden. ‘Orkater is voortrekker, of het nou om talentontwikkeling, Fair Practice, diversiteit, cultureel ondernemerschap, spreiding of samenwerking met derden gaat.’ Ze vrezen slachtoffer te worden van een onvoldoend doordacht beleid. ‘Is het per ongeluk dan verwachten wij dat u e.e.a. zult corrigeren. Is het expres dan evenzeer, want dan moet het u ontbroken hebben aan de juiste informatie.’

Foto: Merkel van Nineties Productions en Orkater, Julian Maiwald