Huisregels voor reacties

Theaterkrant wil ruimte bieden aan een open debat over theater naar aanleiding van haar publicaties. We verwelkomen diverse meningen en waar nodig scherp debat en staan open voor kritiek. Reacties dienen wel te voldoen aan onze huisregels.

Reacties die niet aan deze maatstaven voldoen kunnen worden verwijderd en deelnemers die de regels herhaaldelijk schenden, kunnen geblokkeerd worden.

Wat Theaterkrant niet tolereert:

  1. Kwetsende scheldwoorden of het uitschelden van personen
  2. Persoonlijke aanvallen (tegen de auteur of andere gebruikers)
  3. Racisme, seksisme, homofobie en andere vormen van haatzaaien, of bijdragen die als zodanig kunnen worden geïnterpreteerd. We onderkennen het verschil tussen enerzijds het bekritiseren van een specifieke overheid, organisatie, gemeenschap of overtuiging en anderzijds het aanvallen van mensen op basis van hun ras, religie, sekse, gender, seksuele geaardheid, aandoening of leeftijd.
  4. Ongegronde en onbeargumenteerde aanvallen op Theaterkrant of haar auteurs
  5. Bijdragen die een juridisch risico kunnen vormen voor Theaterkrant, zoals laster of potentieel auteursrechtelijk beschermd materiaal.
  6. Posts die duidelijk commerciële doeleinden hebben of anderszins aan te merken zijn als spam.
  7. Niet ter zake doende promotie van eigen werk of activiteiten
  8. Irrelevante of off-topic reacties

Wij vragen aan onze lezers om andere opinies en overtuigingen te respecteren en rekening te houden met de impact van je bijdrage op anderen.

Alle reacties worden beoordeeld vóór publicatie. De redactie kan echter op ieder moment haar oordeel heroverwegen en een reactie alsnog verwijderen. Als een gesprek uitmondt in een ruzie, kunnen wij de mogelijkheid om nieuwe reacties toe te voegen al dan niet tijdelijk uitzetten, of de discussie op een andere manier afkappen of omleiden.

Het is mogelijk om anoniem of onder pseudoniem te reageren onder artikelen op Theaterkrant, maar voor deze reacties hanteert de redactie de strengste interpretatie van bovenstaande regels.