Ingrid van Engelshoven (D66) gaat zich in het nieuwe kabinet als minister bezighouden met cultuur. Zij en Arie Slob (ChristenUnie) worden de nieuwe ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in het aankomende kabinet-Rutte III. Ze volgen daarmee Jet Bussemaker en Sander Dekker op, die in Rutte II respectievelijk minister en staatssecretaris van OCW waren.  

In tegenstelling tot het vorige kabinet telt Rutte III dus twee ministers van OCW, in plaats van een minister en een staatssecretaris. De aankomende regeerperiode krijgt Ingrid van Engelshoven behalve cultuur ook hoger onderwijs, wetenschap en emancipatie in haar portefeuille. Arie Slob krijgt primair en secundair onderwijs en media onder zijn hoede.

Van Engelshoven (1966) was van 2007 tot 2013 partijvoorzitter van D66. In 2010 werd ze wethouder in Den Haag, waar ze begin dit jaar mee stopte om zich volledig in te zetten op de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. Slob (1961) houdt zich sinds hij in 2001 Kamerlid werd veel met onderwijs bezig. In december 2015 verliet hij tijdelijk de Kamer en werd hij directeur van het Historisch Centrum Overijssel. Zijn benoeming tot minister betekent een terugkeer in de Haagse politiek.

Het nieuwe regeerakkoord werd anderhalve week geleden gepresenteerd. Fractievoorzitters Mark Rutte (VVD), Sybrand van Haersma Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) willen meer gaan investeren in cultuur: in 2018 wordt er 25 miljoen euro meer geïnvesteerd in kunst, cultuur en erfgoed, en dat loopt op tot 80 miljoen euro in 2020. Bedreigde instellingen in de theatersector, zoals Orkater, Korzo, Dood Paard, Danstheater AYA en Maatschappij Discordia, zouden daarmee gered zijn.

De komende dagen ontvangt Rutte de beoogde bewindslieden nog op gesprek. Donderdag verwacht hij met het aankomend kabinet op het bordes te staan.