Om de podiumkunstenfestivals overeind te houden is er straks minimaal drie miljoen euro meer subsidie van het Rijk nodig. Dat schrijven De Verenigde Podiumkunstenfestivals vandaag in een brief aan de leden van de Tweede Kamer. Ze reageren daarmee op de onlangs gepubliceerde plannen van Minister Van Engelshoven (OCW) voor het cultuurbeleid vanaf 2021, die morgen met de Tweede Kamer besproken worden.

‘Meer dan 50 podiumkunstenfestivals snappen er niets meer van’, schrijven De Verenigde Podiumkunstenfestivals. ‘Hoewel de podiumkunstenfestivals overal in het land van de Raad voor Cultuur en van Minister van Engelshoven lof en waardering krijgen als vernieuwers van kunstensector en publiek, is er van een broodnodige investering per 2021 geen sprake.’

In haar onlangs gepubliceerde uitgangspuntenbrief maakte Van Engelshoven wel ruimte voor meer podiumkunstenfestivals (7 in plaats van 4) in de culturele basisinfrastructuur (BIS), de groep instellingen die het rijk rechtstreeks subsidieert. Maar de festivals die straks doorschuiven naar die BIS krijgen nauwelijks meer geld mee dan toen ze nog subsidie kregen van het Fonds Podiumkunsten, terwijl wel meer taken zullen moet uitvoeren. Om aan alle nieuwe verplichtingen te voldoen is er volgens de festivals in de BIS 1 miljoen euro meer dan gepland nodig.

Daarnaast vragen de festivals om een extra investering van twee tot zes miljoen bij het Fonds Podiumkunsten, dat ook gefinancierd wordt door het Rijk. In het Fonds blijven straks ongeveer 80 festivals achter in 4-jarige en 2-jarige regelingen, ‘met een uiterst beklemmend totaalbudget’. Terwijl net deze festivals ‘uitstekend aansluiten op beleid en ambities van de minister’ volgens de vereniging. ‘Het is precies HIER waar veel van de interdisciplinaire vernieuwing in de sector plaatsvindt en waar alle genres en disciplines samenkomen.’ Zonder een minimale extra bijdrage van twee miljoen zullen volgens de vereniging straks overal in het land festivals wegvallen.

Ten slotte steunen de festivals een sectorbrede oproep om geen geld weg te halen bij het Fonds Podiumkunsten, waarop de minister straks ongeveer 13,5 miljoen euro wil wegbezuinigen. Dat zal volgens de festivals ook ten koste gaan van veel vernieuwing in de sector.