Over Theaterkrant

Theaterkrant is het grootste theaterplatform van Nederland, met dagelijks het laatste nieuws uit de podiumkunsten, recensies van alle nieuwe voorstellingen, een theatervacaturebank en meer. Theaterkrant.nl en Theaterkrant Magazine zijn uitgaven van Stichting ter Bevordering van de Podiumkunst in Nederland (Stichting BPN).

Theaterkrant wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds Podiumkunsten en bijdragen uit de sector.

De oprichting van Theaterkrant.nl in 2012 is mede mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van het Fonds Podiumkunsten en de VandenEnde Foundation.

COPYRIGHT © 2012-2023 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

    Logo Stichting TIN