Minder producties, meer geld voor jeugdpodiumkunsten en festivals en een vervroegde aanvraagtermijn. Dat zijn de belangrijkste punten voor de podiumkunsten uit de uitgangspuntenbrief die staatssecretaris Uslu (D66) van cultuur vandaag naar de Tweede Kamer stuurde in de aanloop naar de subsidieperiode 2025-2028. De culturele basisinfrastructuur (BIS) blijft zoals verwacht ongewijzigd.

Uslu neemt het advies van de Raad voor Cultuur grotendeels over. De wijzigingen die in 2020 geëist werden door de Tweede Kamer – het opnemen van Scapino als vijfde dansgezelschap, Eurosonic als extra festival en de redding van Frascati en Plan – worden structureel gemaakt en het Fonds Podiumkunsten houdt de komende periode de beschikking over de zogenaamde ‘b-lijstgelden’ (15 miljoen euro).

In een begeleidend statement schrijft Uslu: ‘Culturele instellingen snakken naar ademruimte om bij te kunnen komen van de corona-jaren die er echt in hebben gehakt. Ik merk dat in de gesprekken die ik voer met mensen uit de sector. De komende jaren wil ik daarom zorgen voor rust en continuïteit. Mijn speerpunt blijft daarbij het verbeteren van de arbeidsmarkt, en eerlijke beloning voor makers en medewerkers. Dat vind ik belangrijker dan het aantal producties dat een instelling maakt.’ BIS toneelgezelschappen hoeven voortaan nog maar twee producties voor de grote zaal te maken, in plaats van drie.

Opvallend is de extra investering in jeugdpodiumkunsten van 1,6 miljoen euro. Anders dan in de andere genres mag mag bij deze discipline de Raad voor Cultuur beslissen hoe het totale budget (iets meer dan 13 miljoen) verdeeld wordt over de verschillende instellingen. In de disciplines toneel en dans zijn er wél vooraf bedachte, onwrikbare budgetten per functie en dus per instelling.

Ook maakt de staatssecretaris 1,2 miljoen euro vrij voor een nieuwe ondersteunende instelling op het gebied van de arbeidsmarkt, die lijkt te zullen worden gaan ingevuld door Platform ACCT. ‘Het is belangrijk dat er structurele aandacht is voor het stimuleren van een gezonde arbeidsmarkt en dat er voldoende kennis beschikbaar is over ondernemerschap en passende financieringsinstrumenten. Naast fair pay verdienen meer zaken blijvende aandacht, ook met het oog op de veranderende regelgeving voor de gehele arbeidsmarkt’, schrijft de staatssecretaris.

De zo gewenste mogelijkheid om één aanvraag te doen voor BIS of Fonds komt er niet. Wel loopt het aanvraagproces nu gelijk op: begin juli 2024 worden op dezelfde dag de subsidiebesluiten van zowel de Raad voor Cultuur als het Fonds Podiumkunsten. Ook de deadline voor aanvragen wordt gelijk getrokken wordt, en voor aanvragers bij het Fonds Podiumkunsten is dat een maand vroeger dan in eerdere rondes: op 31 januari 2024 moeten de plannen worden ingeleverd.

Op 29 juni vergadert de Tweede Kamer over de plannen van de staatssecretaris.

 

beeld Herman van Bostelen