Nieuws Raad voor Cultuur: afspraken rond fair practice en diversiteit niet meer vrijblijvend 3 april 2023

De geldende gedragscodes rond fair practice, good governance en diversiteit en inclusie moeten minder vrijblijvend getoetst worden. Dat staat in een advies van de Raad voor Cultuur aan staatssecretaris Uslu van Cultuur en Media. Zij had de raad gevraagd haar te adviseren over het aanvraag- en beoordelingsproces voor rijkssubsidie in de periode 2025-2028. Als nieuw kerncriterium stelt de Raad ‘maatschappelijke betekenis’ voor.

(meer…)