Frascati Producties en PLAN Talentontwikkeling Brabant krijgen de komende vier jaar samen jaarlijks 500.000 euro projectsubsidie. Cultuurminister Ingrid van Engelshoven had beloofd voor hen met een gebaksvorkje door de cultuurbegroting te gaan, nadat ze een positief subsidieadvies hadden gekregen maar geen geld wegens onvoldoende rijksbudget. Ze hadden samen € 1.450.000 aangevraagd.

Zowel Frascati Producties als PLAN, een samenwerkingsverband van tien culturele partners in Brabant, waren ernstig in hun bestaan bedreigd, nadat ze vanaf 2021 uitgesloten zouden worden van structurele rijkssubsidie. Naar aanleiding van een motie van kamerleden Paternotte en Geluk zocht de minister alsnog naar budget. De subsidie is bestemd voor een gezamenlijk op te stellen plan voor de begeleiding van jonge makers.

De productiehuizen lijken nu gered, maar zullen wel flink moeten bezuinigen. Ze krijgen nu samen net iets meer dan eenderde van het bedrag dat ze oorspronkelijk aangevraagd hadden. Frascati Producties alleen al kreeg de voorbije vier jaar 500.000 euro projectsubsidie. Voor de komende vier jaar hadden ze 800.000 euro aangevraagd. PLAN had 650.000 euro aangevraagd. De Minister merkt op dat het de instellingen ‘overigens vrij staat om voor hun plan (extra) projectsubsidie aan te vragen bij andere fondsen zoals het Fonds Podiumkunsten’.

Beide instellingen komen nu niet meer in aanmerking voor de eerder toegezegde overbruggingssubsidie uit het tweede steunpakket Cultuur. Die steun is alleen bedoeld voor instellingen die geen meerjarige subsidie ontvangen.

De minister onderzocht ook de mogelijkheden om het Omscholingsfonds Dansers Nederland (ODN) te ondersteunen, dat volgend jaar een tekort voorziet omdat de afgelopen jaren werkgeverspremies niet altijd zijn afgedragen aan het fonds. Uit de middelen voor de Arbeidsmarktagenda in 2021 kan eenmalig € 500.000 worden vrijgemaakt. Hieraan wordt de strikte voorwaarde verbonden dat de sector voor de komende periode realistische afspraken over afdracht aan het fonds maakt en die ook nakomt.

Foto: Broken-Winged Bird van Jouman Fattal, Theater na de Dam en Frascati Producties, Lisa Maatjens