Er wordt niet extra bezuinigd op cultuur, blijkt uit het regeerakkoord van het nieuwe kabinet dat gisteren is gepresenteerd. Maar er komt ook niks extra’s bij, ondanks toezeggingen van verschillende politieke partijen voor de verkiezingen. De wens van de PvdA om vijftig miljoen euro aan de cultuurbegroting toe te voegen is gesneuveld in de onderhandelingen.

‘Dit is met name voor de diversiteit van het culturele aanbod en de ruimte voor talentontwikkeling slecht nieuws,’ meldt belangenvereniging Kunsten ’92. Ook constateert zij dat talentontwikkeling in het regeerakkoord ten onrechte alleen tot de podiumkunsten wordt beperkt, terwijl dit onderwerp door de grote bezuinigingen in alle disciplines een groot knelpunt is. De Raad voor Cultuur en de fondsen hebben er al bij de informateurs op aangedrongen extra geld vrij te maken voor talentontwikkeling. Kunsten ’92 wil hierover snel in gesprek met Jet Bussemaker (PvdA), de nieuwe minister van Cultuur.

De enige concrete maatregel die uit het akkoord blijkt is het behoud van de Cultuurkaart. Eerder deze maand pleitte demissionair minister Marja van Bijsterveldt voor afschaffing van het vak CKV en de daarbij behorende Cultuurkaart vanaf 1 januari 2013. Wat er met het vak CKV gaat gebeuren is nog niet bekend.

Verder meldt het regeerakkoord dat het aantal opleidingen in het hoger onderwijs moet worden teruggebracht, inclusief de kunstvakopleidingen. Het is nog onduidelijk of dit een bevestiging is van afspraken uit het sectorplan van het kunst-HBO dat dit jaar werd goedgekeurd, of dat het hier een bezuiniging betreft.

Ook de belofte om cultureel ondernemerschap en nieuwe financieringsvormen te ondersteunen en stimuleren wordt in het regeerakkoord niet nader uitgewerkt. Nog onduidelijk is tot welke concrete maatregelen dit zal leiden.

Wel blijkt uit de plannen dat het urencriterium voor zzp-ers, oftewel de eis dat een zzp-er minimaal 1225 uur aan zijn bedrijf moet besteden, zal worden vervangen door een winstbox. Hiermee moeten de verschillen in belastingheffing tussen ondernemers en werknemers worden verkleind. Volgens vakbond FNV KIEM wordt het hierdoor nog veel moeilijker om in de creatieve sector geld te verdienen. ‘Dit gecombineerd met een kortere WW maakt dat de uitkomst van dit nieuwe regeerakkoord dramatisch is,’ aldus voorzitter Edwin Bouwers.

Het budget van de Topsector Creatieve Industrie van OCW wordt met twee miljoen euro teruggebracht. Ook hier is nog onduidelijk of dit een bezuiniging is of een verschuiving van middelen naar het ministerie van Economische Zaken.

Het Tweede Kamerdebat over het regeerakkoord vindt plaats op woensdag 31 oktober 2012 om 10.15 uur.

(Jet Bussemaker, foto: ANP)