De culturele sector krijgt in 2016 eenmalig tien miljoen euro extra. Dat is het resultaat van een amendement van VVD, PvdA, SP, D66 en GroenLinks, dat op 3 december in de Tweede Kamer is aangenomen. Dit bedrag wordt niet gefinancierd vanuit de beeldende kunstgelden uit het Gemeentefonds, zoals PvdA en VVD eerder deze week voorstelden. De dekking wordt gevonden in de middelen die voor 2016 waren geraamd voor de compensatie Energie-intensieve Bedrijven op de begroting van Economische Zaken.

Alexander Pechtold (D66) bedankte de sector op Twitter voor het aandragen van goede ideeën. Ook noemde hij het gedeelde urgentiegevoel bij zowel de coalitie als de oppositie een eerste, maar belangrijke stap. Henriëtte Post, directeur van Fonds Podiumkunsten, noemde het hoopgevend dat er nu meer sprake is van een genuanceerde en breder gespreide bestemming van het geld dan eerder dit jaar.

Twee miljoen is bestemd om de positie van kunstenaars op de arbeidsmarkt te verbeteren door het stimuleren van bijscholing, het bevorderen van ondernemerschap en door ondersteuning van impresariaten, waartoe de Raad voor Cultuur adviseerde. Begin 2016 komt de Sociaal-Economische Raad (SER) met een analyse van de arbeidsmarkt in de cultuursector.

De cultuurfondsen krijgen 3,5 miljoen euro voor festivals, onderverdeeld in 2 miljoen voor Fonds Podiumkunsten, dat veruit de meeste festivals onder zich heeft, en 1,5 miljoen voor de overige fondsen. Ook komt er 500 duizend euro vrij voor festivals om financiële tegenslagen op te vangen die door onvoorziene omstandigheden, zoals slecht weer, worden veroorzaakt. Fonds Podiumkunsten start hiervoor een regeling.

Fonds Podiumkunsten krijgt eveneens 500 duizend euro voor de ondersteuning van nieuwe initiatieven en om te bevorderen dat deze op eigen benen kunnen staan. Hiervoor kan worden aangesloten op bestaande talentontwikkelingsprogramma’s.

De Nederlandse Reisopera en Opera Zuid, die onder de functie ‘overig opera-aanbod’ in de Basisinfrastructuur vallen, krijgen gezamenlijk een extra projectsubsidie van 500 duizend euro.

Voor het internationaal optreden van topgezelschappen komt een projectsubsidie van 500 duizend euro beschikbaar. Dit is een tegemoetkoming voor topgezelschappen (symfonische orkesten en toneel) om in het buitenland te kunnen spelen.

Ook gaat er 1,5 miljoen naar het Mondriaan Fonds, 500 duizend naar de postacademische instellingen in de BIS, 250 duizend naar gemeenten voor archeologie en 250 duizend euro naar de Open Monumentendag.