Het kabinet maakt 15 miljoen euro vrij voor de zogenaamde b-lijst van het Fonds Podiumkunsten (FPK). Dit meldt NRC op basis van de uitgelekte miljoenennota. Dit bedrag is nodig voor de instellingen die in augustus van het FPK een positief advies kregen, maar waarvoor niet genoeg geld beschikbaar was.

Naast de 15 miljoen voor het Fonds Podiumkunsten komt er 2 miljoen extra beschikbaar om te investeren in cultuur in de regio. Beide bedragen gelden voor de hele periode 2021-2024. (Dit in tegenstelling tot vier jaar geleden toen in een vergelijkbare situatie de b-lijst aanvankelijk voor één jaar werd gered.)

Dit is goed nieuws voor instellingen als Orkater, Productiehuis Zeelandia, Vis à Vis, Peergroup Dood Paard, Hotel Modern, Urland. In totaal 71 instellingen kwamen onder de zaaglijn terecht. Het extra geld is iets minder dan het totaal benodigde bedrag voor de b-lijst van 15,8 miljoen, maar de verwachting is dat het FPK dit intern kan oplossen.

De extra middelen komen na stevige lobby vanuit de cultuursector. Eind augustus stuurde de sector een brandbrief naar de minister en de Tweede Kamer. Daarnaast was er vanuit de regio zorg over de spreiding van de subsidies over het land.