Regisseur Paul Vermeulen Windsant is op 74-jarige leeftijd overleden. Vermeulen Windsant was in 1975 een van de oprichters, regisseurs en naamgever van het Rotterdamse productiehuis Fact. In 1977 vertrok hij samen met Gerardjan Rijnders naar Globe. 

Vermeulen Winsant, zoon van een Amsterdamse dierenwinkelhouder, deed de regieopleiding in Amsterdam. Regisseurs-collectief Fact was destijds een initiatief van de toenmalige Rotterdamse Toneelraad. Er was een tekort aan Nederlandse regisseurs en bij de nieuwe groep moesten jonge, ambitieuze regisseurs een kans (en geld) krijgen om professioneel theater te maken – het was een productiehuis avant la lettre. Naast Vermeulen Windsant werden regisseurs Rein Edzard, Leo Hogenboom, Dick Top en Gerardjan Rijnders aangetrokken. Vermeulen Windsant bedacht de naam: F Act, uitgesproken als Ef-Ekt, de afkorting van `Five Acts for Five Actors’. Later verdween de spatie. Vermeulen Winsant betrok ook zijn toenmalige vriend bij zijn eerste voorstellingen als decorontwerper: Paul Gallis.

In het tweede jaar trokken Vermeulen Windsant en Gerardjan Rijnders landelijk de aandacht met Schreber. Bij het 25-jubileum van Fact in 2000 memoreerde Kester Freriks de voorstelling in NRC als ‘de eerste montagevoorstelling in het Nederlandse toneel’. Een naargeestig gymnastieklokaal verbeeldde de waanwereld van een Duitse rechter uit de negentiende eeuw, met impliciete verwijzingen naar het fascisme. Schreber werd een hit, de naam van FACT was gevestigd, maar de gangmakers, Vermeulen Windsant en Rijnders, vertrokken al snel naar Zuidelijk Toneel Globe.

Tot midden jaren negentig bleef hij regisseren, onder meer bij theatergezelschappen als Baal, OPERA-tief, Persona, Theater aan de Rijn, het Ro Theater en het Noord Nederlands Toneel, en bij solo’s van onder meer Marc-Marie Huybregts, Robert Paul en Jenny Arean.

foto: Frans Busselman