Na maanden zwoegen op het schrijven van een subsidieaanvraag voor een plek in de culturele basisinfrastructuur (BIS) van 2017-2020 sloot op 1 februari het subsidieloket van het ministerie van OCW. Op 1 maart is de deadline voor de meerjarige regeling van Fonds Podiumkunsten. Wat gebeurt er vervolgens met deze aanvragen? Wie maken er kans op een plek in de BIS? En hoe ziet de tijdlijn er tot het nieuwe kunstenplan op 1 januari 2017 uit? Theaterkrant.nl zet de belangrijkste feiten op een rij.

Wie geeft vierjarige subsidies?
Nederland heeft verschillende partijen met een meerjarige, structurele subsidieregeling voor kunstinstellingen. De belangrijkste twee zijn het ministerie van OCW (de BIS) en het Fonds Podiumkunsten. Ook de provincies en gemeenten hebben eigen vierjarige subsidieregelingen.

Wat is het verschil tussen deze regelingen?
Sinds 1 januari 2013 steunt de rijksoverheid met de BIS ‘een hoogwaardig aanbod van instellingen van (inter)nationale betekenis’. Voor het komende kunstenplan (2017-2020) wordt de BIS voor de derde keer opnieuw ingedeeld. In de BIS is een beperkt aantal plekken voor vastgestelde functies. De instellingen die hiervoor niet in aanmerking komen richten zich tot het Fonds Podiumkunsten. Ook kunnen instellingen (zowel binnen als buiten de BIS) subsidie aanvragen bij de provincie en de gemeente. De grote steden hebben eigen plannen met eigen criteria en in Amsterdam zelfs een eigen BIS en een eigen Fonds (waarvan de deadline voor aanvragen ook op 1 februari lag). Buiten de grote steden subsidiëren de gemeenten vooral ‘stenen’, oftewel de theaterzalen, bibliotheken en lokale instellingen. De provincie richt zich op cultuur die de lokale belangen overstijgt en zet zich in voor spreiding van culturele (educatie)voorzieningen in de regio.

Hoeveel plekken zijn er in de Basisinfrastructuur 2017-2020?
In de BIS is er komend kunstenplan plek voor:

 • 8 theatergezelschappen (vier grote en vier middelgrote) theatergezelschappen en 1 Friestalig theatergezelschap;
 • 9 jeugdtheatergezelschappen;
 • 4 dansinstellingen;
 • ‘enkele’ podiumkunsteninstellingen die als productiehuis fungeren;
 • 1 grootschalige opera-instelling in een kernpunt; een operagezelschap in de regio Oost en een in de regio Zuid;
 • 1 symfonieorkest voor de begeleiding van operaproducties, 1 symfonieorkest voor de begeleiding van dansproducties
 • 3 podiumkunstenfestivals (een in Noord en een in Zuid, plus een met grootschalig internationaal aanbod)
 • een instelling op het gebied van amateurkunst en cultuureducatie.

Welke gezelschappen maken kans op een plek in de BIS?
Gelet op de gezelschappen dit in het huidige kunstenplan in de BIS zitten, kunnen we een voorlopige schatting van de nieuwe BIS maken. Uiteraard kunnen er nog nieuwe gezelschappen bijkomen, maar de volgende verdeling is aannamelijk:

 • Theater: Toneelgroep Amsterdam, Het Nationale Theater (de fusie Nationale Toneel/Koninklijke Schouwburg/Theater aan het Spui), Theater Rotterdam (de fusie Ro Theater/Rotterdamse Schouwburg/Wunderbaum/Productiehuis Rotterdam), Toneelgroep Oostpool, Noord Nederlands Toneel, Theater Utrecht, Toneelgroep Maastricht, Het Zuidelijk Toneel en het Friese Tryater.
 • Jeugdtheater: Het Houten Huis, Sonnevanck, Het Laagland, Artemis, Het Filiaal, Maas theater en dans, Toneelmakerij, NTJong, Kwatta.
 • Dans: Introdans, Scapino Ballet Rotterdam, Het Nationale Ballet, Nederlands Dans Theater
 • Opera: De Nationale Opera, Nederlandse Reisopera, Opera Zuid
 • Symfonieorkesten: Nederlands Philharmonisch Orkest (opera) en Het Balletorkest (dans)
 • Festivals: Oerol, Dansdagen Maastricht, Holland Festival
 • Amateurkunst en cultuureducatie: Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst

De vraag is nu met name welke instellingen een aanvraag gaan indienen voor de productiehuisfunctie. De raad mag zelf beslissen over hoeveel instellingen hij het budget gaat verdelen.

De deadline voor het indienen van subsidieaanvragen voor de BIS was op 1 februari. Hoe ziet de tijdlijn er nu verder uit?

 • Begin februari 2016: Het ministerie van OCW checkt de aanvragen op inhoudelijke volledigheid. Bij het ontbreken van cruciale informatie worden instellingen hierover geïnformeerd en krijgen zij de kans om binnen 2 weken de ontbrekende informatie alsnog aan te leveren.
 • Half februari 2016: De aanvragen worden door het ministerie van OCW naar de Raad voor Cultuur verzonden, vergezeld van een adviesaanvraag.
 • 19 mei 2016: De Raad voor Cultuur stuurt zijn advies over de aanvragen aan het ministerie van OCW.
 • Juni 2016: OCW informeert de instellingen die een aanvraag hebben ingediend voor de BIS 2017-2020 over het advies dat de Raad voor Cultuur heeft gegeven. De instellingen kunnen hierop reageren.
 • Juli 2016: De Raad voor Cultuur biedt de adviezen aan, op basis van ontvangen reacties van de instellingen.
 • 20 september 2016 (Prinsjesdag): definitieve bekendmaking toe- en afwijzingen.
 • 1 januari 2017: Start BIS-periode 2017-2020

Hoe adviseert de Raad voor Cultuur?
De Raad voor Cultuur is het wettelijke, onafhankelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De vierjaarlijkse verdeling van de cultuursubsidies is zijn grootste klus. De Raad bestaat uit zeven leden, ondersteund door vier domeincommissies, op hun beurt bijgestaan door een kring van adviseursDe beoordeling van de subsidieaanvragen wordt gedaan door verschillende beoordelingscommissies (voor theater/jeugdtheater, voor productiehuizen, voor dans, voor opera, et cetera). Deze beoordelingscommissies bestaan uit leden van de domeincommissie en adviseurs. De instellingen in de BIS worden gedurende de vier jaar gemonitord.

Wie zitten er in deze commissies?
De domeincommissie Podiumkunsten bestaat uit Constant Meijers, voormalig hoofdredacteur van Theatermaker en Theaterkrant.nl, Anneke van der Linden, Gemma Jelier, Michael Nieuwenhuizen, Nita Liem, Sander van Maas, Henk Schoute, en de secretarissen Pieter Bots en Lonneke Regter. De precieze samenstelling van de beoordelingscommissies staat vanaf volgende week op de site van de Raad voor Cultuur.

Instellingen die niet aan de criteria van de BIS voldoen kunnen een aanvraag indienen bij Fonds Podiumkunsten. Wanneer is daar de deadline van?
De deadline voor de meerjarenregeling van het fonds is op 1 maart 2016. Op 1 augustus 2016 maakt het fonds bekend wie er op subsidie kan rekenen.