De Raad voor Cultuur adviseert Theater Utrecht niet op te nemen in de basisinfrastructuur 2017-2020. Theater Utrecht komt niet in aanmerking voor subsidie omdat het gezelschap gemiddeld over de jaren 2013, 2014 en 2015 de eigen inkomstennorm van 23,5 procent niet heeft gehaald. De raad oordeelt positief over de nieuwe koers en de bevlogenheid die Theater Utrecht de afgelopen jaren heeft laten zien, maar mag wettelijk geen subsidie toekennen. 

Dat blijkt uit het advies dat de Raad voor Cultuur vandaag aan minister Bussemaker van OCW presenteerde. Op Prinsjesdag (20 september 2016) maakt de minister bekend of ze de adviezen overneemt en welke instellingen tot de nieuwe BIS behoren.

Theater

Er is plek voor acht theatergezelschappen (vier grote en vier middelgrote) en 1 Friestalig theatergezelschap in de BIS. Ook Het Zuidelijk Toneel krijgt een negatief subsidieadvies van de raad, maar maakt nog kans op subsidie indien de instelling een nieuw activiteitenplan indient dat voldoet aan een aantal voorwaarden. Daarvoor reserveert de raad een bedrag van 1,6 miljoen euro (voor een middelgroot gezelschap). De raad noemt de aanstelling van Piet Menu als niet-regisserend intendant een interessante invulling van het artistiek leiderschap en heeft vertrouwen in hem, maar is negatief over de uitwerking van de plannen.

Theater Rotterdam kan ook op minder subsidie dan gevraagd rekenen: de raad adviseert deze fusie van het Ro Theater, de Rotterdamse Schouwburg en Productiehuis Rotterdam als middelgroot (1,6 miljoen) in plaats van groot (2,67 miljoen) gezelschap te subsidiëren. Theater Rotterdam moet daarvoor een aangepast activiteitenplan met een nieuwe begroting indienen. Ook middelgroot zijn Toneelgroep Maastricht en Tryater (Fries).

De vier grote gezelschappen in de BIS 2017-2020 zijn wat de raad betreft Toneelgroep Amsterdam, Toneelgroep Oostpool, Noord Nederlands Toneel en Het Nationale Theater (de fusie van het Nationale Toneel, jeugdtheatergezelschap NTjong, de Koninklijke Schouwburg en Theater aan het Spui). Toneelgroep Amsterdam krijgt bovendien 267 duizend euro extra voor haar internationale statuur en Het Nationale Theater 580 duizend euro extra voor de functie jeugdtheater (NTjong).

Jeugdtheater

In de BIS is plaats voor negen jeugdtheatergezelschappen. De raad vindt dat Theater Artemis (regio Zuid), Theater Sonnevanck (regio Oost) en Het Filiaal (regio Midden), de Toneelmakerij (Amsterdam), Het Nationale Theater i.o. (Den Haag) en Maas (Rotterdam) ‘zonder meer een plek in de basisinfrastructuur verdienen’. Ook Het Laagland, Theatergroep Kwatta en Het Houten Huis krijgen een positief advies. De raad adviseert geen subsidie toe te kennen aan Het Toneelschap Beumer & Drost (vanwege vermeende lagere kwaliteit dan de andere gezelschappen), BonteHond en Holland Opera (vanwege geografische spreiding).

Dans

De dans biedt geen verrassingen: alleen de vier dansinstellingen die op dit moment deel uitmaken van de basisinfrastructuur hebben een subsidieaanvraag ingediend: Het Nationale Ballet, Nederlands Dans Theater, Introdans en Scapino Ballet Rotterdam. De raad beoordeelt deze vier instellingen positief en adviseert deze gezelschappen ook de komende periode in de basisinfrastructuur op te nemen.

Opera

De Nationale Opera kan rekenen op het aangevraagde subsidiebedrag van 24,4 miljoen euro. De Nederlandse Reisopera heeft een advies van 3,5 miljoen euro gekregen, minder dan de gevraagde 4 miljoen euro. De raad adviseert Opera Zuid geen subsidiebedrag toe te kennen, tenzij het gezelschap een nieuw activiteitenplan indient dat voldoet aan een aantal voorwaarden. Hiervoor reserveert de raad 1,02 miljoen euro.

Festivals

Vijf festivals dienden een aanvraag in, maar er is slechts plek voor vier. De raad adviseert het Holland Festival, Oerol, Festival Oude Muziek en de Nederlandse Dansdagen te subsidiëren. Voor de functie van dansfestival in het zuiden dienden zowel de Nederlandse Dansdagen als Schrit_tmacher een aanvraag in, maar de raad is van mening dat die laatste (nog) te zeer afhankelijk is van één specifieke schouwburg. 

Productiehuizen

Van de vijftien aanvragen voor de functie van productiehuis geeft de raad over drie instellingen een positief advies: De Nieuwe Oost (Generale Oost Arnhem, ON Deventer en Wintertuin Nijmegen), Frascati en Talentontwikkeling Theater Rotterdam. De subsidieaanvragen van deze instellingen zijn volgens de raad het meest overtuigend en hun kernactiviteit is het best uitgewerkt.