Minister Jet Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) en CJP-directeur Walter Groenen hebben hun handtekening gezet onder een concessieovereenkomst voor de CJP Cultuurkaart. CJP (Stichting Cultureel Jongerenpaspoort) blijft de kaart tot ten minste 2020 uitvoeren. In de concessieovereenkomst staat dat het ministerie van OCW de komende zes jaar een bedrag van 4,9 miljoen euro voor de Cultuurkaart beschikbaar stelt. 

Met de Cultuurkaart kunnen scholen in het voortgezet onderwijs culturele activiteiten betalen en krijgen leerlingen korting. De Cultuurkaart werd tot het schooljaar 2012-2013 al uitgegeven in opdracht van het ministerie van OCW. Minister Marja van Bijsterveldt pleitte echter voor afschaffing om meer ruimte en budget te creëren voor de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde. De kaart dreigde daarmee te verdwijnen, maar CJP is er niettemin in geslaagd de kaart zonder rijkssubsidie te financieren.

Onder de titel ‘Cultuur beweegt, de betekenis van cultuur in een veranderende samenleving’ ontvouwde de minister op 10 juni 2013 haar visie op kunst en cultuur. Daarin bleek haar prioriteit te liggen bij de maatschappelijke waarde van cultuuronderwijs. Het veiligstellen van de Cultuurkaart is daar een belangrijk gevolg van. Middelbare scholen hebben volgens de minister nu voldoende handvatten voor structureel kwalitatief cultuuronderwijs. ‘Scholen hebben nu langjarige zekerheid over de financiering van de Cultuurkaart. Samen met het vak CKV, dat blijft bestaan, hebben ze hiermee alles in handen om zich te verbinden aan goed cultuuronderwijs.’

Negenenzestig procent van alle leerlingen in het voortgezet onderwijs heeft op dit moment een CJP Cultuurkaart. CJP-directeur Groenen wil dat percentage de komende jaren verder opschroeven. ‘Ik zie het als onze taak om ook de scholen die dit jaar nog niet meedoen te overtuigen dat ze de school, de docenten en natuurlijk de leerlingen echt benadelen als ze niet meedoen aan de Cultuurkaart.’ Houders van de CJP Cultuurkaart krijgen onder meer kortingen bij (film)theaters, musea, festivals en winkels. Volgens het ministerie investeren bijna alle middelbare scholen naast de CJP Cultuurkaart zelf ook circa tien euro per leerling in cultuuronderwijs.