Een mogelijke fusie van FNV KIEM, de vakbond voor de creatieve industrie, met de FNV gaat niet door. Het opheffen van KIEM is daarmee tevens van de baan. Wel beseft KIEM dat het slecht gaat met de vakbond en dat het nodig is om deze van de grond af aan opnieuw op te bouwen.

In december 2014 stemde een meerderheid voor de uitwerking van een voorstel om KIEM vanaf 1 januari 2016 te laten opgaan in de nieuwe fusieorganisatie FNV. Tijdens de definitieve stemming op het KIEM-congres op 10 oktober jl. werd de benodigde meerderheid voor opheffing van KIEM en fusie met FNV echter net niet gehaald. Meteen na de stemming benadrukte voorzitter Geert van der Tang dat het bestuur nog mandaat heeft tot 16 juni 2016. Het bondsbestuur richt zich nu op het maken van een begroting en een werkplan voor 2016, dat hij op de bondsraad van 19 november a.s. zal voorleggen.

KIEM erkent dat de vakbond niet meer aansluit bij wat er speelt in de huidige generatie. Van oudsher functioneerde de bond top-down met een voorname focus op de tegenstelling tussen werkgevers en werknemers. Met de grote groei van het aantal ZZP-ers is dit een verouderde gedachte geworden, waardoor leden opzegden.

Een meerderheid in het bestuur van KIEM en ruim zestig procent van de leden denken negatief over de toekomst van KIEM als zelfstandige bond. Daartegenover is de meerderheid van de aangesloten kunstenaars en enkele belangrijke afdelingen uit de grafische sector positief. Zij zien heil in toekomstplannen die de Vakgroep Theater en Dans optekende in Plan C, een discussiestuk waarin een nieuwe benadering van de problemen en de toekomst van KIEM wordt geschetst.

Volgens Marc-Jan Trapman, bestuurslid van de vakgroep Theater en Dans, is het vooral van belang dat KIEM het denken in de tegenstelling werkgever-werknemer loslaat en zich gaat richten op de verdediging van intellectueel eigendom en auteursrecht en op de positie van de ZZP-er. Van alle vakbonden heeft KIEM relatief de meeste ZZP-ers onder zijn leden.

Trapman: ‘Nu de Belastingdienst de VAR-verklaring zal afschaffen is het van groot belang dat KIEM de inkomstenbron van ZZP-ers verdedigt en meedenkt over het opstellen van contracten die door de Belastingdienst niet als verkapt dienstverband worden gezien.’ Ook strijdt KIEM tegen de gratis verspreiding van content op internet en het negeren van intellectueel eigendom.

FNV KIEM (Kunsten, Informatie, Entertainment, Media) verdedigt al bijna twintig jaar de rechten van werkenden in de creatieve industrie en heeft dertigduizend leden in de podiumkunsten (theater, dans en muziek), grafische industrie, verpakkingen, uitgeverijen, beeldende kunst, audiovisueel (radio, tv en film), media, kunsteducatie en gaming-industrie.

Foto: Martin de Bouter