Ondanks het wegvallen van de rijkssubsidie is het de Toneelschuur in Haarlem gelukt om komend seizoen acht eigen producties te maken. Programmeur Frans Lommerse heeft met subsidiegeld van de gemeente Haarlem en het Fonds Podiumkunsten en met particuliere donaties tweederde van het bedrag dat hij voorheen aan rijkssubsidie ontving bij elkaar gekregen.

Toneelschuur Producties maakte in de Kunstenplanperiode 2009-2012 deel uit van de Basisinfrastructuur en ontving een structurele subsidie van ruim 975.000 euro per jaar van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze bijdrage is in het huidige kunstenplan volledig weggevallen. Zowel Lommerse als de gemeente Haarlem acht het echter van groot belang dat de Toneelschuur behalve het tonen van voorstellingen ook zelf blijft produceren.

De gemeente Haarlem steunt de Toneelschuur de komende vier jaar dan ook met gemiddeld 120.000 euro per jaar en draagt bovendien bij aan de huur en exploitatie van het pand. Het Fonds Podiumkunsten subsidieert in 2013 en 2014 met 457.500 euro per jaar. In totaal heeft de Toneelschuur komend seizoen bijna 650.000 euro subsidiegeld te besteden, bestemd voor eigen producties.

Lommerse zegt nu tachtig procent van zijn tijd te besteden aan het zoeken naar financieringsmogelijkheden, waardoor er minder tijd overblijft voor de programmering en het begeleiden van theatermakers. ‘Dat is de nieuwe werkelijkheid,’ aldus Lommerse. Ook benadrukt hij dat de situatie minder gunstig is dan voorheen omdat de totale financiering voor een minder lange periode vaststaat.

Komend seizoen zijn onder meer vier regies van Erik Whien geprogrammeerd, waaronder de Toneelschuurproductie Who’s afraid of Virginia Woolf met Jacob Derwig en Maria Kraakman. Paul Knieriem maakt in navolging van Am ziel komend seizoen twee voorstellingen in Haarlem: Schijn bedriegt met Hein van der Heijden en Kees Hulst en Met mijn vader in bed (wegens omstandigheden). Inclusief de eigen producties gaan komend seizoen ruim dertig voorstellingen in Haarlem in première. Het is het eenenveertigste seizoen dat Lommerse bij de Toneelschuur programmeert.

(Frans Lommerse, foto: United Photos/Toussaint Kluiters)