Kun je een depressie te boven komen wanneer je ondertussen twee jonge kinderen moet opvoeden? In Geen verhaal maakt theatermaker Laura van Dolron haar publiek deelgenoot van haar poging om het liefdesverdriet van haar scheiding te verwerken als alleenstaande moeder. Hoewel de kwetsbare monoloog sterk begint, verzandt Geen verhaal in problematische adviezen over het aanpakken van depressies en omgaan met pijn.

‘In een tijd waarin je op een afspraak met een therapeut maanden moet wachten, gebruik ik de theaterzaal graag als plek om onze pijn te helen, in plaats van toneel te spelen’, deelt theatermaker Laura van Dolron ons kort na aanvang met een kop thee in haar hand mee. Na haar scheiding ervoer Van Dolron dat de verantwoordelijkheden van een alleenstaande moeder weinig ruimte overlaten om liefdesverdriet adequaat te verwerken. Dat bleek een van de redenen te zijn dat zij in een depressie terechtkwam. In Geen verhaal zoekt Van Dolron naar een nieuwe verbintenis met haar publiek aan de hand van de inzichten die zij opdeed over pijn en rouw tijdens de verschillende pogingen om hier hulp voor te krijgen.

Met haar vorige voorstelling De nieuwe Laura (2021) werd Van Dolron gelauwerd als meesterverteller en die vaardigheid is zij in de tussentijd niet verleerd. Haar aanwezigheid op de vloer is aangenaam kalm en de ingetogen wijze waarop ze haar inzichten deelt maakt dat de monoloog de emotionele snaren dusdanig weet te raken zonder zoetsappig of meelijwekkend te worden. Van Dolron relativeert bijvoorbeeld op meerdere momenten haar verdriet en pijn door dit te contrasteren met ingrijpende, maatschappijbrede gebeurtenissen, zonder die pijn volledig weg te wuiven. Toen storm Corrie recentelijk over Nederland raasde kreeg zij meerdere bezorgde berichten over haar veiligheid, wat Van Dolron deed beseffen dat ze zich zelden zo veilig heeft gevoeld als op dat moment. En vergeleken met de vele explosies waar veel Oekraïners al meer dan twee weken dagelijks voor vrezen, blijken de kleine explosies van liefdesverdriet die zij voelt een stuk minder onoverkomelijk.

Geen verhaal is onmiskenbaar als stand-up philosophy, zoals Van Dolron de vorm van storytelling noemt die zij over de jaren heeft ontwikkeld. De gedeelde gedachten volgen elkaar prettig associatief op en Van Dolron weet in de heldere gedachtegang een fijne balans te vinden, waardoor haar ervaringen herkenbaar blijven zonder een bepaalde specificiteit te verliezen. Van Dolron vertelt haar verhaal vanaf een zo goed als kaal decor. Enkel een tafel met een thermoskan en een stoel met daarop het script staan naast haar op de vloer en vullen de intieme soberheid van haar reflecties over pijn en liefdesverdriet mooi aan. Ook de keuze om muzikant Frank van Kasteren vanaf de eerste rij de voorstelling op een akoestische gitaar eveneens sober te begeleiden, maakt de kwetsbaarheid van Van Dolrons verhaal sterk invoelbaar.

Helaas is Geen verhaal inhoudelijk een stuk minder sterk. Zo zijn de gedeelde observaties overwegend weinig uniek of vernieuwend: dat oude Disneyfilms kinderen een onrealistisch idee van een gelukkig leven aanpraten door vaak met een bruiloft te eindigen of dat enkel de mensen met liefdesverdriet zich bewust zijn van de vele liefdesliedjes die in de supermarkt gedraaid worden maar er juist miserabel van worden, zijn moeilijk baanbrekende inzichten te noemen. De meeste beschouwingen voelen door hun relatieve oppervlakkigheid onbevredigend aan, waardoor Geen verhaal de nodige diepgang mist in haar reflecties over liefde, pijn, empathie en troost.

Deze observaties en relativeringen leiden ertoe dat Van Dolron tegen het eind van Geen verhaal een aantal dubieuze conclusies over depressie deelt. Zo wordt het verlangen naar hulp en affectie van anderen, wat Van Dolron schitterend beschrijft als een wens om door iemand gedragen te worden, gereduceerd tot een bepaalde naïeve afhankelijkheid. ‘Ja, wij vrouwen kunnen iemand anders dragen’, aldus Van Dolron. ‘Maar zelfs dan lukt het ons niet langer dan negen maanden. Alleen je eigen benen zijn in staat om jou te dragen.’

Hierop volgt de geruststellend bedoelde mededeling dat ook de sombere gedachten die bij een depressie komen kijken na verloop van tijd weer wegtrekken, als je maar geduldig genoeg bent. Van Dolron poneert het individualistische idee van depressie als een probleem dat bij jezelf ligt en alleen door jouw inzet verholpen kan worden niet als haar persoonlijke ervaring, maar als een universele waarheid. Hulp van buitenaf, of het nu vrienden zijn die altijd het verkeerde zeggen of alternatieve therapeuten die nauwelijks van kwakzalvers te onderscheiden zijn, biedt zelden de oplossingen die door middel van zelfredzaamheid en introspectie wel te bereiken zijn. Door depressie op deze manier te benaderen, presenteert Van Dolron het meer als een kwestie van persoonlijke verantwoordelijkheid dan de geestesziekte die het feitelijk is.

Laura van Dolron brengt met Geen verhaal een kwetsbare en persoonlijke monoloog, waarin zij openlijk spreekt over haar pijn en verdriet om zo dichter tot haar publiek te komen. De oprechtheid waarmee zij deze toenadering zoekt en zo dit leed beter bespreekbaar probeert te maken, staat van begin tot eind buiten kijf. Het is zonde dat Geen verhaal uiteindelijk een achterhaald, neoliberaal perspectief inneemt waarvan verschillende onderzoeken uitwijzen dat het depressies eerder in de hand werkt dan tegengaat.

Foto: Moon Saris