Yvette Fijen is benoemd tot artistiek leider van de Amsterdamse Toneelschool & Kleinkunstacademie (ATKA) op de Theaterschool van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Zij volgt Ruut Weissman op, die de functie in februari na dertig jaar verliet en nu artistiek leider van de muziektheaterafdeling van DeLaMar Producties is.

Yvette Fijen is dramaturg en stemdocent en sinds 2015 verbonden aan de Regie Opleiding van de Theaterschool, waar zij samen met artistiek leider Steven Van Watermeulen het nieuwe onderwijsprogramma heeft vormgegeven.

Theaterschooldirecteur Jan Zoet vindt haar een ‘inspirerende verrijking voor de school’. Zoet: ‘Yvette Fijen begrijpt wie spelers en makers zijn en weet wat ze nodig hebben. Haar benoeming luidt een nieuwe periode voor de ATKA in.’

Fijen volgde een opleiding logopedie en akoepedie in Eindhoven en Theaterwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1980 is ze verbonden aan de Toneelacademie Maastricht, waar ze lesgeeft als hoofddocent spraak en zang. Ook was ze coördinator van de acteurs- en performersopleiding.

Fijen gaf tussen 2000 tot 2007 les aan de multiculturele vooropleiding De Nieuw Amsterdam en aan de Theatervooropleiding in Amsterdam. Tevens was ze spraakcoach bij het Nationale Toneel, De Utrechtse Spelen, Noord Nederlands Toneel en Toneelgroep Amsterdam.