De Amsterdamse Academie voor Theater en Dans heeft Silvia Bottiroli benoemd tot artistiek leider van masteropleiding DAS Theatre. Bottiroli is de opvolger van Barbara Van Lindt, die deze zomer afscheid neemt.

Silvia Bottiroli is curator, onderzoeker en organisator op het gebied van de hedendaagse podiumkunsten. Ze behaalde een Ph.D. in Visual and Performing Arts aan de Universiteit van Pisa en is auteur van meerdere werken op het gebied van hedendaags theater en dans, met name over de politieke, maatschappelijke en ethische waarden van performance,  ‘toeschouwerschap’ en vraagstukken rondom het curatorschap en de processen van institutionalisering.

Van 2012 tot 2016 was Bottiroli artistiek leider van het Santarcangelo Festival, een van de belangrijkste culturele festivals in Italië. In Nederland werkte ze samen met de SNDO/School voor Nieuwe Dansontwikkeling en was ze in 2017 mentor van het tien weken durende studieblok ‘Anywhere, Anywhere Out of This World’ bij DAS Theatre.

DAS Theatre is een internationale masteropleiding voor theatermakers en curatoren. De opleiding kent een brede insteek en is bedoeld voor studenten met uiteenlopende interesses op het gebied van theatermaken, regisseren, hedendaagse performance en andere disciplines binnen de podiumkunsten.

Foto: Bea Borgers