Vrijdag 16 februari presenteert de Raad voor Cultuur het sectoradvies Theater in de Stadsschouwburg Utrecht. Het advies wordt eerder die dag openbaar gemaakt op de website van de Raad. Marijke van Hees, voorzitter van de Raad, zal het advies kort toelichten en vervolgens in gesprek gaan met aanwezigen in de zaal.

Voorts zal er in drie panelgroepen dieper op het advies worden ingegaan. De gesprekken focussen zich op flexibiliteit en maatwerk, een inclusief theaterbestel, en worteling en profilering. Aan die gesprekken zullen, behalve betrokkenen uit het werkveld, ook enkele leden van de commissie Theater van de Raad voor Cultuur deelnemen.

In het sectoradvies Theater worden de ontwikkelingen in het Nederlandse theater in kaart gebracht. Op basis van deze analyse zal de commissie vervolgens aanbevelingen doen voor de wijze waarop het Rijk de theatersector optimaal kan ondersteunen. Het advies is voorbereid door een kerncommissie, bestaande uit Constant Meijers (voorzitter), Anneke van der Linden, Henk Schoute, Samora Bergtop, Harmen van der Hoek, Anoek Nuyens, René Geerlings en Cees Langeveld.

De presentatie begint om 16:00 uur en sluit een uur later af met een borrel. Eerder die dag is het advies openbaar en te downloaden via de site van de Raad voor Cultuur. De presentatie is gratis bij te wonen, aanmelden is wel verplicht en kan tot maandag 12 februari.