De Raad voor Cultuur heeft er twee nieuwe leden bij: Brigitte Bloksma en Thomas Steffens (beiden uit 1980) zijn per 1 mei benoemd voor een periode van vier jaar. Zij vervangen Jessica Mahn, die de raad verlaat. De raad heeft vanaf nu niet meer zeven, maar acht leden. 

Brigitte Bloksma is directeur-bestuurder van Buitenplaats Kasteel Wijlre. Daarvoor werkte ze onder meer bij de Universiteit Maastricht en Hogeschool Zuyd, waar ze de interdisciplinaire kunstopleiding iArts ontwikkelde.

Thomas Steffens is sinds 2005 werkzaam als adviseur bij de Boston Consulting Group. Hij heeft ervaring in advisering op het gebied van financiën, marketing en communicatie.

De Raad voor Cultuur, het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het gebied van kunst, cultuur en media, bestaat uit acht leden. Behalve Bloksma en Steffens zijn dat momenteel voorzitter Joop Daalmeijer, Özkan Gölpinar, Marijke van Hees, Cees Langeveld, Annick Schramme en Mathieu Weggeman.

Medio november zullen Joop Daalmeijer en Mathieu Weggeman de raad verlaten, omdat (de verlenging van) hun termijn dan is verstreken.

Foto: Brigitte Bloksma