Onder meer het Zuiderparktheater en de dansgezelschappen De Dutch Don’t Dance Division en Lonneke van Leth Dans dreigen vanaf 2021 hun subsidie van de gemeente Den Haag te verliezen. Ze kregen een negatief oordeel in het Advies Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024 dat vrijdag werd overhandigd aan cultuurwethouder Robert van Asten.

Nieuwe initiatieven die wel in aanmerking komen voor subsidie in de periode 2021-2024 zijn onder meer Story Academy, een platform voor nieuwe, biculturele makers en hun cultureel-diverse verhalen, het Haags Theaterhuis, een productiehuis voor ‘community art, hedendaags theater en stedelijk engagement’ en OFFprojects, het danscollectief van voormalige dansers van het Nederlands Dans Theater en Batsheva Ensemble, samenwerkend rond choreograaf/muzikant Amos Ben-Tal. De gevolgen van de huidige coronacrisis liet de adviescommissie buiten beschouwing.

Dans
Naast OFFprojects, was de adviescommissie ook positief over onder meer Stichting Aight, Korzo, Kalpanarts, Holland Dance Festival en Dans- en Muziekcentrum Den Haag (Amare). Het nieuwe centrum zou straks 2.572.138,00 euro van de gemeente moeten krijgen. Al uit de commissie ook zorgen. Bij de subsidie-aanvragen viel het haar op dat het de toekomstige gebruikers van het gebouw, zoals het Residentie Orkest en het Nederlands Dans Theater, nog ontbreekt aan voldoende afstemming en samenwerking. Ook merkt de commissie op dat door de verhuizing van de instellingen hun kosten aanzienlijk stijgen en als dat gefinancierd wordt vanuit het Meerjarenbeleidsplan ‘gaat dit rechtstreeks ten koste gaat van het cultuurbudget voor andere beleidsdoelen, zoals het versterken van kleinere instellingen en het maken van ruimte voor onafhankelijke makers en jong talent.’

Net als De Dutch Don’t Dance Division (DeDDDD) en Lonneke van Leth Dans, kregen ook Another Kind of Blue (het dansgezelschap van de choreograaf David Middendorp) en dansgezelschap MEYER-CHAFFAUD (choreografen Jérôme Meyer en Isabelle Chaffaud) een negatief oordeel.

Theater
Naast de Story Academy en het Haags Theaterhuis ligt er op het gebied van theater positief advies voor onder meer Het Nationale Theater, Opera2Day, Firma MES, Diligentia & PePijn, Dakota, De Vaillant, De Nieuwe Regentes, Laaktheater en jeugdfestival De Betovering.

Als het aan de commissie ligt, krijgen Bureau Dégradé, Literair Theater Branoul, STET The English Theatre, DiamantTheater en Kwekers in de Kunst straks geen structurele gemeentelijke steun.

In het algemeen verdient theater wat de commissie betreft ‘wel een levendigere aanwezigheid’ in Den Haag. Bij de aanvragen zaten bijvoorbeeld weinig ‘jongere theatermakers die de vraagstukken van hun generatie vormgeven’. Ook het middenveld blijft klein en het zou ‘geweldig zijn om de ramen en deuren open te zetten voor internationaal toonaangevende theatermakers’. De commissie waarschuwt dat Het Nationale Theater nu ongewenst een monopoliepositie in de stad krijgt.

In totaal dienden 103 instellingen een aanvraag in. De commissie bracht over 57 daarvan een positief advies uit: 50 van instellingen die al in het huidige Kunstenplan zitten en 7 van nieuwe aanvragers. Van 20 instellingen die nu in het Kunstenplan zitten wordt geadviseerd de aanvraag niet te honoreren. De commissie mocht een bedrag van 55,6 miljoen euro verdelen.

In juni neemt het Haagse college een besluit over het Kunstenplan. Hierop kunnen de culturele instellingen dan beroep en bezwaar aantekenen en aangepaste plannen indienen. Op 8 september volgt dan een raadsvoorstel, dat op 1 oktober wordt besproken in de commissie Samenleving. Een week later, 8 oktober, stelt de gemeenteraad het definitieve Kunstenplan vast.

Foto: Ballet Black & White van De Dutch Don’t Dance Division, Studio Oostrum