Den Haag is een nieuwe prijs voor jong kunsttalent rijker: de Piket Kunstprijzen. Vanaf november 2014 worden jaarlijks drie jonge, veelbelovende kunstenaars in de categorieën schilder-, toneel- en danskunst bekroond. De winnaars krijgen uit achtduizend euro en een sculptuur van Vittorio Roerade.

De prijzen zijn een initiatief van de Stichting mr. F.H. Piket en vernoemd naar Frederik Hendrik Piket (1927-2011). Hij was advocaat-procureur en lid van de Eerste Kamer voor het CHU en later het CDA en was een groot kunstliefhebber. Na zijn overlijden werd zijn kunstcollectie ondergebracht in een stichting ter bevordering en ondersteuning van het artistieke klimaat in Den Haag.

De prijs is bestemd voor kunstenaars onder de dertig jaar, die werkzaam zijn in Den Haag of een opvallende, positieve bijdrage leveren aan het kunstklimaat in de stad. Op 17 september maakt de jury per categorie een shortlist bekend, waaruit op 28 november de drie winnaars worden gekozen.

De jury wordt voorgezeten door Rinus Sprong, danser, choreograaf en artistiek leider van De Dutch Don’t Dance Division. De juryleden van de sectie toneelkunst zijn David Geysen (acteur/regisseur/toneelschrijver bij onder andere Toneelgroep De Appel) en Monique van der Werff (actrice/theatermaker/artistiek leider van White Rabbit Theater). De sectie danskunst bestaat uit Cora Bos-Kroese (danseres en artistiek leider van C-Scope) en Gérard Lemaître (oud-danser bij onder andere het NDT) en de sectie schilderkunst uit Edwin Buijsen (hoofd collecties Mauritshuis) en Maarten Demmink (beeldend kunstenaar).

Met elke winnaar wordt in de loop van het jaar na de uitreiking een klankbordgesprek gevoerd door de twee vakjuryleden uit zijn of haar discipline. Ook is de jury voornemens om een Piket Ereprijs uit te reiken aan een jong talent uit een van de kunstdisciplines. Hieraan is geen geldsom verbonden.

Foto juryleden: Hessel Waalewijn