Middelburg wil stoppen met de nieuwbouw van een theater op het Molenwater. Na ruim tien jaar touwtrekken heeft het college van burgemeester en wethouders afgelopen week de knoop doorgehakt. In plaats van de nieuwbouw zal de bestaande stadsschouwburg worden opgeknapt. De gemeente bespaart hiermee 900.000 euro per jaar, wat past in de maatregelen die ze moet nemen om in 2014 5,8 miljoen euro te bezuinigen.

Frans Lievens, exploitant van de schouwburg in Middelburg (en tevens van het Scheldetheater in Terneuzen en Theater De Mythe in Goes) is teleurgesteld dat de nieuwbouw niet doorgaat. Dit heeft namelijk gevolgen voor de programmering. De huidige schouwburg wordt dan wel verbouwd maar zal niet groot genoeg zijn om alle voorstellingen naar Middelburg te kunnen halen. Lievens gaat nu daarover in gesprek met de gemeente.

De totale kosten voor de gemeente zijn de afgelopen tien jaar opgelopen tot 22,2 miljoen euro. In november 2002 werd de Berghuijskazerne in het centrum van Middelburg gesloopt, om plaats te maken voor een nieuw theater. Op deze plek aan de Zuidsingel moest halverwege 2005 een nieuwe schouwburg verrijzen. Al in 2003 bleek dat er door de sloop in omliggende huizen scheuren in wanden en verzakkingen van vloeren ontstonden. In 2005 werd besloten de bouw te stoppen, nadat de bouwput lek bleek en bewoners moesten worden geëvacueerd. Op dat moment bedroegen de kosten al 19 miljoen euro.

Vervolgens werd in maart 2006 besloten de huidige schouwburg op te knappen. In 2008 uitte het gemeentebestuur de wens om tegenover die schouwburg een nieuw theater te bouwen. In 2011 zijn de plannen hiervoor gepresenteerd en nu, een jaar later, wordt van de nieuwbouw afgezien. De gemeente vindt het in tijden van bezuinigingen niet verantwoord om hiervoor geld uit te trekken.