Theater Utrecht wordt vanaf komend seizoen gevormd rondom een team van theatermakers. Dat team zal aanvankelijk bestaan uit de huidige makers van het gezelschap Naomi Velissariou en Casper Vandeputte, aangevuld met regisseur Floor Houwink ten Cate. In plaats van een zakelijk en artistiek leider, komt aan het hoofd een ‘creatief directeur’ (of een duo of een team) die voor het makersteam ‘de juiste artistieke voorwaarden’ moet scheppen.

Na het vertrek van Thibaud Delpeut als regisserend artistiek leider van Theater Utrecht, wil het gezelschap zich voornamelijk gaan organiseren rondom een aantal makers. Zij krijgen de mogelijkheid om de werking van het gezelschap van binnenuit te gaan herdefiniëren. Een nieuwe directie moet het makersteam vooral op ‘voorwaardenscheppend niveau’ gaan ondersteunen.

Opvallend is dat het gezelschap in zijn zoektocht naar een nieuwe directie zowel open staat voor individuele aanmeldingen, als van duo’s en teams. De traditionele verdeling tussen een artistieke en zakelijke directie noemt het gezelschap mogelijk, maar zeker niet noodzakelijk. ‘Inhoud is organisatie’, staat in de vacature. ‘De zoektocht van Theater Utrecht naar een nieuwe directie is een beweging van binnen naar buiten, van inhoud naar vorm, en niet andersom.’

Bindend en leidend artistiek principe binnen het gezelschap formuleert Theater Utrecht als een ‘radicale eis aan de kunst’.

Kunst moet inhoudelijk vrij zijn. Kunst moet een kritische kracht bezitten. Kunst moet urgent zijn. Kunst moet alles durven te bevragen. Kunst moet geen ander doel dienen.

Het team van makers wenst daarnaast genre-overstijgend te (blijven) werken. ‘Het wil bestaande theatervormen “bevrijden” en laat zich ook inspireren door popcultuur, clubs, modehuizen, op zoek naar een nieuwe dramaturgie en nieuwe werking. Daarmee is een voorstelling tegelijkertijd ook een event; niet per se altijd voor iedereen en lang niet altijd zonder risico. Er is een behoefte om het publiek ten diepste te beroeren.’

Theater Utrecht voelt de noodzaak om een divers gezelschap te zijn en schrijft graag plaats en ruimte te maken voor nieuwe makers die zich bij het huidige makersteam willen voegen. Het gezelschap blijft nauw samenwerken met DOX vanuit de focus op talent, nieuwe makers, context en educatie.

Foto: Sea of Silence van Floor Houwink ten Cate bij Frascati Producties, Bas de Brouwer