De drie brancheverenigingen in de podiumkunsten – VSCD, NAPK en VVTP – gaan toch niet samenwerken onder één koepel. Sinds 2016 onderzochten de drie organisaties – de vertegenwoordigers van schouwburgen, gesubsidieerde en vrije producenten – hoe ze hun onderlinge samenwerking konden intensiveren als ‘Koepel Podiumkunsten’. Nu blijkt daarvoor ‘onvoldoende overeenstemming over de organisatorische invulling’, blijkt uit een brief die kwartiermaker Tanja Dik op 2 oktober stuurde aan de betrokkenen.

Binnen de podiumkunsten leefde al geruime tijd de wens om de krachten te bundelen om de politieke en maatschappelijke positie van de podiumkunsten in Nederland te versterken, gezamenlijk een breed en divers publiek te bereiken en de dienstverlening aan de aangesloten podiumkunstorganisaties te optimaliseren. ‘Centrale regie ontbreekt’ zei VSCD-directeur Hedwig Verhoeven in een interview in Theatermaker in 2016.

In 2016 stelden de drie brancheverenigingen – NAPK (Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten), VSCD (Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties) en VVTP (Vereniging voor Vrije Theaterproducenten) – George Lawson aan als kwartiermaker om te onderzoeken hoe hun samenwerking eruit kon zien. Dat onderzoek bood voldoende aanknopingspunten voor de oprichting van de Stichting Kwartiermaker Koepel Podiumkunsten, die haar activiteiten nu staakt.

De verschillen van mening gaan vooral over de organisatorische uitwerking van de koepel en de vertegenwoordiging van de aangesloten organisaties daarbinnen. Daarbij staat de wens om een groot vertegenwoordigend instituut te vormen tegenover de wens om lean and mean samen te werken. De drie partijen benadrukken dat de bestaande samenwerkingen – zoals Podiumkunst.info, het Gala van het Nederlands Theater en digitale datacollectie – worden opgezet, voortgezet en geïntensiveerd.