Onder de noemer Expeditie Podiumkunsten is een grote afvaardiging van zo’n honderd directeuren, programmeurs, artistiek en zakelijk leiders met elkaar in gesprek gegaan over de rol van de podiumkunsten in de samenleving. In deze gesprekken hebben de producenten en podia in gezamenlijkheid toegewerkt naar een agenda voor de toekomst, gericht op 2024.

Dit heeft geresulteerd in acht agendapunten die de sector van belang vindt voor de eigen toekomst. Deze punten zijn gebundeld in de publicatie Podiumkunsten op weg naar de toekomst

In 2014 organiseerden de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) en de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) onder de titel Expeditie Podiumkunsten een vijftal werksessies waarin werd gediscussieerd over de toekomst van de podiumkunsten. Ook de Vereniging van Vrije Theaterproducenten (VVTP) en Kunsten ‘92 waren betrokken. De sessies zowel toegankelijk voor leden als niet-leden van bovengenoemde verenigingen, waardoor de sector in zijn volle breedte was vertegenwoordigd.

De agenda die hieruit is ontstaan bevat acht uitgangspunten met inhoudelijke keuzes voor de kunstorganisaties en inspiratie voor beleidskeuzes van de overheden. De geformuleerde agendapunten zijn:

  1. Publiek: Podiumkunsten en publiek vormen samen een levendig podiumkunstenlandschap.
  2. Artistieke ontwikkeling: Betrokkenen nemen de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van kunstvormen en presentatieplekken.
  3. Podia: De podia als brandpunten in stad en regio.
  4. Educatie: Podiumkunsten dragen actief bij aan de ontwikkeling van jong en oud.
  5. Talentontwikkeling: Nederland is een inspirerend werkgebied voor podiumprofessionals uit binnen- en buitenland.
  6. Professionalisering: Zorgen voor een flexibele en professionele bedrijfsvoering.
  7. Ondernemerschap: Succesvol ondernemen en maatschappelijk rendement.
  8. Samenwerken: Er wordt door alle geledingen in de podiumkunstsector op inhoudelijk en organisatorisch gebied nauw samengewerkt.

De honderd ‘Expeditieleden’ die aan de sessies deelnamen, hopen met deze agenda uitgangspunten te bieden voor een constructief gesprek over de toekomst.