De drie brancheverenigingen in de podiumkunsten – NAPK (Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten), VSCD (Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties) en VVTP (Vereniging voor Vrije Theaterproducenten) – willen per 2017 hun krachten bundelen in een nieuw samenwerkingsverband. Ze hebben daartoe George Lawson aangesteld als kwartiermaker om te onderzoeken hoe deze samenwerking eruit moet zien.

Binnen de podiumkunsten leeft al geruime tijd de wens om de krachten te bundelen om de politieke en maatschappelijke positie van de podiumkunsten in Nederland te versterken, gezamenlijk een breed en divers publiek te bereiken en de dienstverlening aan de aangesloten podiumkunstorganisaties te optimaliseren. De drie verenigingsdirecteuren Yolande Melsert, Hedwig Verhoeven en Jort Vlam spraken al in een interview in Theatermaker in februari hun wens uit om op de lange termijn tot een fusie te komen.

Lawson komt eind september met een advies over de vorm waarin de samenwerking het best tot stand kan komen. Hij wordt hierbij ondersteund door een stuurgroep, met daarin een bestuurslid van elke branchevereniging. Bij de inrichting van de koepel wordt rekening gehouden met de toekomstige aansluiting van andere podiumkunstverbanden zoals die van festivals, orkesten en poppodia.

Foto: Titia Hahne