De Vereniging van Nederlandse Muziek Ensembles (VNME) en de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) gaan per 1 juli 2012 fuseren. De twee organisaties behartigen de belangen van de dans- en theatergezelschappen en van de orkesten die met ondersteuning van de Rijksoverheid of van het Fonds Podiumkunsten werken. Zij slaan de handen ineen omdat samenwerkingsverbanden in het nieuwe culturele bestel onmisbaar zijn.

Mirjam van Dootingh, directeur van de NAPK, is verheugd over de samensmelting. ‘In het huidige cultuurklimaat is het nog meer dan voorheen zaak om krachten te bundelen en ik ben van mening dat we met de fusie hieraan een belangrijke impuls geven. Bovendien wordt ook in het veld op alle mogelijke manieren naar synergie in samenwerking gezocht; als koepels kunnen we niet achterblijven.’

De huidige directeur van de VNME, Paul Dijkema, stopt als zakelijk leider bij Slagwerk Den Haag en wordt hoofd belangenbehartiging en ondernemerschap bij de nieuwe organisatie. ‘Hierdoor kunnen de muziekensembles hun externe oriëntatie en hun gezamenlijke organisatie versterken, en samen met de collega-instellingen de uitdagingen aangaan die het nieuwe cultuurbeleid ons stelt.’ Dijkema treedt in dienst bij de NAPK en wordt hoofd van de afdeling belangenbehartiging en ondernemerschap. Daarnaast zal hij eerste contactpersoon voor de ensembles blijven.