Artistiek directeur Ellen Walraven neemt per 1 oktober afscheid van Theater Rotterdam. Dat maakte het gezelschap vanmorgen bekend. Walraven was sinds 2013 werkzaam in Rotterdam.

Walraven volgde in 2013 Jan Zoet op als directeur van de Rotterdamse Schouwburg. Ze was een van de trekkers van de fusie tussen de schouwburg, het Ro Theater en Productiehuis Rotterdam en ze werd in 2016 artistiek directeur van de fusieorganisatie. Walraven ontwierp het profiel van Theater Rotterdam, dat geen beeldbepalende kunstenaar aan het hoofd heeft, maar ‘een palet aan eigenzinnige theatermakers’, onder wie Wunderbaum, Pieter Kramer, Urland, Lotte van den Berg en Alida Dors, die gezamenlijk het artistieke gezicht vormen.

De aanloopperiode van Theater Rotterdam werd gekenmerkt door opmerkelijk personeel verloop. Johan Simons zou het gezelschap gaan leiden, maar koos toch voor Bochum; Bianca van der Schoot was korte tijd artistiek leider – Boogaerdt/VanderSchoot bleef wel verbonden aan Theater Rotterdam; en Melle Daamen was nog geen anderhalf jaar algemeen directeur.

De stap van Walraven komt op een hachelijk moment. Het beleidsplan voor de komende subsidieperiode moet voor 1 februari 2020 geschreven zijn. Richard Sitton, voorzitter van de Raad van Toezicht van Theater Rotterdam, ziet geen onoverkomelijke bezwaren. ‘Theater Rotterdam is en blijft een makershuis, dus de artistieke invulling gebeurt via die makers.’ Het is nog niet bekend of Walravens opvolger weer een niet-regisserend artistiek leider zal worden of dat er nu een kunstenaar als boegbeeld gezocht wordt. ‘We gaan de komende periode een profiel opstellen en we willen tempo maken met het vinden van een nieuwe artistiek leider.’