Johan Simons, Gijs Scholten van Aschat en Ramsey Nasr behoren tot de eerste negentien leden van de Akademie van Kunsten. Samen met andere grote namen uit de kunstwereld zullen zij zich inzetten voor een zichtbare discussie over de functie van kunst in de samenleving. Ook wordt gezocht naar verbindingen tussen kunst en wetenschap. De leden mogen zelf invulling aan hun lidmaatschap geven.

De Akademie van Kunsten is onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De Akademie van Kunsten is mede opgericht door minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en bestaat voor ten minste drieënhalf jaar.

Tussen de eerste negentien leden zit vooralsnog niemand met een achtergrond in dans. Het instituut moet echter nog worden uitgebreid en zal plaats bieden aan rond de vijftig leden. De negentien kunstenaars mogen zelf nieuwe leden voordragen. Voorwaarde voor lidmaatschap is dat de kunstenaar zich artistiek heeft onderscheiden, in staat is dwarsverbanden tussen kunst, wetenschap en de maatschappij te leggen, andere kunstenaars kan inspireren en bereid is een bijdrage te leveren aan de Akademie.

Eerder al benoemde Hans Clevers, president van de KNAW, de noodzaak om op basis van de visie van kunstenaars een gesprekspartner aan de overheid te bieden. Hij had daarbij een zichtbaar orgaan voor ogen, ook richting de politiek. Voor de wetenschap vervult het KNAW die rol.

De andere leden zijn Michel van der Aa (componist), Kyteman (musicus), Anton Corbijn (fotograaf/filmmaker), Arnon Grunberg (auteur), A.F.Th. van der Heijden (auteur), Viktor Horsting (modeontwerper), Rolf Snoeren (modeontwerper), Francine Houben (architect), Janine Jansen (violist), Aernout Mik (beeldend kunstenaar), Charlotte Mutsaers (auteur/beeldend kunstenaar), Erwin Olaf (fotograaf), Paul Verhoeven (filmmaker), Barbara Visser (beeldend kunstenaar/filmmaker), Henny Vrienten (musicus) en Jaap van Zweden (dirigent/violist).

(Foto: Johan Simons)