De eerste negentien leden van de Akademie van Kunsten zijn op 23 april geïnstalleerd in het bijzijn van minister Bussemaker van Cultuur. De academie wordt vooralsnog opgericht voor 3,5 jaar en kan uitbreiden tot rond de vijftig leden. De club van vooraanstaande Nederlandse kunstenaars wil verbindingen leggen tussen de kunsten en andere disciplines en gaat het debat aan over de plaats van kunst in de samenleving.

In het Conservatorium van Amsterdam waren veertien van de negentien leden aanwezig. Johan Simons en minister Bussemaker spraken tot het publiek. Simons hield een vlammend betoog waarin hij onder meer pleitte voor afschaffing van de sterrenwaardering bij recensies. Ook zei hij dat een gezond theaterlandschap behoefte heeft aan grote ensembles, bestaande uit heterogene groepen acteurs die de kans krijgen zich over lange tijd met elkaar en met verschillende regisseurs te ontwikkelen. ‘Acteurs uit verschillende taalgebieden, uit verschillende generaties, met een voet in verschillende disciplines. Ensembles die het onverenigbare met elkaar combineren.’ De goede verstaander kon hieruit zijn plannen opmaken om in Rotterdam een groot ensemblegezelschap op te richten, een fusie van de Rotterdamse Schouwburg en het Ro Theater.

Minister Bussemaker wees haar publiek op de onverschilligheid die de laatste jaren tussen de kunstwereld en de politiek is ontstaan.
 ‘De twee hebben weinig tot geen bemoeienis meer met elkaar. 
Met als gevolg dat veel kunstenaars geen noodzaak voelden zich te legitimeren. 
Het engagement moet terug.’ Ook wees ze op de noodzaak van de interactie tussen de academie en culturele broedplaatsen in de stad.

Tussen de eerste negentien leden zit vooralsnog niemand met een achtergrond in dans. Ook zijn alle leden blank en slechts vier vrouw. De Akademie kan echter uitbreiden tot rond de vijftig leden en zal vanaf heden zelf nieuwe leden uitnodigen.

Tot de academie behoren: Johan Simons (theaterregisseur), Gijs Scholten van Aschat (acteur), Ramsey Nasr (dichter/schrijver/acteur/regisseur), Michel van der Aa (componist/regisseur), Colin Benders (Kyteman) (musicus/componist), Anton Corbijn (fotograaf/filmmaker), Arnon Grunberg (auteur), A.F.Th. van der Heijden (auteur), Viktor Horsting en Rolf Snoeren (modeontwerpers), Francine Houben (architect), Janine Jansen (violist), Aernout Mik (beeldend kunstenaar), Charlotte Mutsaers (auteur/beeldend kunstenaar), Erwin Olaf (fotograaf), Paul Verhoeven (filmmaker), Barbara Visser (beeldend kunstenaar/filmmaker), Henny Vrienten (musicus) en Jaap van Zweden (dirigent/violist). Mik, Jansen, Verhoeven, Corbijn en Van Zweden konden niet bij de installatie aanwezig zijn.

Van 1808 tot 1851 maakten de kunstenaars deel uit van hetzelfde genootschap als de wetenschappers, tot zij door Thorbecke uit de KNAW werden gezet. Op initiatief van de KNAW en van minister Bussemaker zijn de kunsten weer verbonden met de wetenschap, en behoren de kunstenaars nu weer tot de gelederen van de Akademie.

De toespraak van minister Bussemaker lees je hier.

Foto: Arend Jan Hermsen