De Akademie van Kunsten start samen met De Jonge Akademie een datingsite waarop kunstenaars en wetenschappers met elkaar in contact kunnen komen. Hiermee wil de Akademie samenwerking tussen beiden vergemakkelijken. Ook start de Akademie het project Wunderkammers, waarin honours-studenten van universiteiten en kunstacademies samen presentaties maken en essays schrijven over wat zij in hun vakgebied van verpletterende schoonheid vinden.

Op 1 april jl. presenteerde de Akademie van Kunsten haar zestien nieuwe leden, onder wie Conny Janssen, Pierre Audi, Tania Kross en Hans van Manen. Ook presenteerde ze de concrete plannen voor de komende twee jaar. De focus ligt op dialoog, samenwerking en onderzoek. De samenleving heeft baat bij debat, zegt voorzitter Barbara Visser, nu het in de huidige, door economische factoren gedreven samenleving moeilijker dan ooit is om te beargumenteren waarom waarden als schoonheid en verbeelding zo cruciaal zijn.

De Akademie richt zich behalve op de samenwerking tussen kunstenaars en wetenschappers ook op het brede publiek en de politiek. Met name het belang van kunst in het onderwijs krijgt ruime aandacht. Operazangeres Tania Kross maakte tijdens haar inauguratierede vol passie duidelijk hoe belangrijk kunstonderwijs is en hoe zij zal strijden om dit op alle scholen gangbaar te maken.

Ook zal maandelijks een lid van de Akademie zichzelf en zijn of haar werk aan het publiek presenteren en gaat de Akademie van Kunstlezing van start, waarin dit najaar een gast zal reflecteren op de stand van de kunsten. De leden willen bovendien een inspirerende gesprekspartner zijn voor politici, de media en maatschappelijke organisaties. Zij zullen dan ook gevraagd en ongevraagd hun reactie geven op actuele ontwikkelingen, schriftelijk of door middel van activiteiten.

Tevens kunnen leden een financiële bijdrage krijgen voor projecten waarin zij verbindingen leggen tussen de eigen praktijk en de kunsten, wetenschap, onderwijs, maar ook middenstand of een maatschappelijke partij. Het publiek kan de voortgang van deze projecten volgen op een reeks openbare show and tell-bijeenkomsten. Ook kan een lid een residentie van vijf maanden in het NIAS volgen, of een ander talent hiervoor aandragen, en een studieverblijf aanvragen in het Koninklijke Nederlandse Instituut in Rome.

De Akademie van Kunsten werd in april 2014 opgericht op initiatief van de KNAW en minister Bussemaker. Kunstenaars maakten van 1808 tot 1851 al deel uit van de KNAW, maar werden er door Thorbecke uitgezet. De Akademie telt nu 35 leden, onder wie Johan Simons, Gijs Scholten van Aschat, Ramsey Nasr en Michel van der Aa.

Foto: Conny Janssen wordt geïnterviewd door Barbara Visser bij de inauguratie op 1 april 2015