Theatermaker Adelheid Roosen, componist Louis Andriessen en beeldend kunstenaar Jonas Staal behoren tot de dertien nieuwe leden van de Akademie van Kunsten. De vooraanstaande club telt momenteel 46 leden uit de hele breedte van de kunsten.

De Akademie is onderdeel van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen en fungeert als stem van de kunsten in de Nederlandse samenleving en de politiek. De leden willen interactie bevorderen tussen de kunsten onderling, de kunst en de maatschappij en tussen wetenschap en kunst.

Leden van de Akademie zetten zich onder meer in voor het belang van kunst in het onderwijs. Ook willen zij een inspirerende gesprekspartner zijn voor politici, media en maatschappelijke organisaties en geven ze gevraagd en ongevraagd hun reactie op actuele ontwikkelingen.

De dertien nieuwe leden zijn:

Foto Adelheid Roosen: Rob de Jong