Toneelgroep Oostpool heeft per 1 juni Eduard Nazarski benoemd als nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht. De vorige voorzitter vertrok in de periode dat een kritisch rapport verscheen over de omgang van de Raad met meldingen van grensoverschrijdend gedrag bij het gezelschap.

Volgens Oostpool past de levensmissie van Nazarski – zich sterk maken voor menselijke waardigheid – naadloos aan op de maatschappelijke betekenis die de toneelgroep wil hebben met haar activiteiten, vanuit de centrale vraag ‘Hoe nu mens te zijn?’.

Eduard Nazarski was vanaf 2006 tot aan zijn pensionering in 2019 directeur van de Nederlandse afdeling van Amnesty International. Daarvoor werkte hij onder meer als directeur van VluchtelingenWerk Nederland en het Landelijk Steunpunt Vrijwilligerswerk. Naast het voorzitterschap van de RvT van Toneelgroep Oostpool is hij onder andere voorzitter van de Stichting Vredeswetenschappen, voorzitter van de Raad van Toezicht van PAX, lid van de Raad van Toezicht van Musicians Without Borders en bestuurslid van Goede Doelen Nederland.

De vorige voorzitter van Oostpool, Karen Verkerk, stapte in januari op. In die periode verscheen een tweede onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag bij de Toneelgroep. 53 voormalige medewerkers werkten mee aan een rapport van onderzoekers Leo ten Brink en Tamara de Reu, waarin gesproken werd over ‘consistente meldingen aangaande grensoverschrijdend gedrag met een seksuele connotatie (seksuele intimidatie), intimidatie/pesten en machtsmisbruik’, voornamelijk door voormalig artistiek directeur Marcus Azzini. De Raad van Toezicht werd volgens het rapport ‘door vaste medewerkers en freelancers niet gezien als gesprekspartner waar het gaat om problemen die werden ervaren’. Er werd onder meer ‘onzichtbaarheid en rolonduidelijkheid’ verweten.

De nieuwe voorzitter is nadrukkelijk van plan om actief te adviseren over werkprocessen binnen de organisatie. ‘De Raad van Toezicht zal zich zeer betrokken en actief opstellen in haar functie van toezichthouder, als sparringpartner voor de bestuurders, als gesprekspartner voor stakeholders en in contact met medewerkers, om daarmee randvoorwaarden te scheppen waarbinnen het doel, de functie en de activiteiten van Oostpool kunnen floreren.’ De afgelopen weken zijn vanuit de principes van de cultural governance code de portefeuilles binnen de RvT al tegen het licht gehouden en opnieuw gedefinieerd.

Volgens zakelijk directeur Michiel Nannen zijn in de afgelopen periode al belangrijke stappen gezet die leiden tot een werkomgeving waarin alle medewerkers tot hun recht komen. ‘Er zijn onder meer prachtige nieuwe theaterproducties ontwikkeld, diverse verbeterde werkwijzen geïntroduceerd en er is een personeelsvertegenwoordiging geïnstalleerd. Het feit dat Eduard zich wil verbinden aan Oostpool sterkt ons in de overtuiging dat Oostpool op de goede weg is en daarbij kan rekenen op krachtige en betrokken toezichthouders.’