Marijke van Hees wordt de nieuwe voorzitter van de Raad voor Cultuur. De ministerraad heeft vandaag ingestemd met haar benoeming voor een periode van vier jaar. Van Hees neemt vanaf 15 november de taken over van de huidige voorzitter Joop Daalmeijer.

Marijke van Hees (1961) is bestuurskundige. Van 2010 tot 2014 was ze wethouder van Cultuur, Economie & Innovatie en Middelen in haar geboortestad Enschede. Daarvoor was ze kort voorzitter van de PvdA, een functie die ze binnen een jaar weer neerlegde na een vertrouwensbreuk met de top van de partij.

Sinds 1 augustus 2014 is Van Hees lid van de Raad voor Cultuur, het voornaamste adviesorgaan van het kabinet voor kunst en cultuur. Tot haar speerpunten behoren toegankelijke voorzieningen en talentontwikkeling. Ze verheugt zich op haar nieuwe functie. ‘We hebben een goed team en gaan de komende tijd met veel mensen in gesprek over de betekenis van cultuur en media, en over de toekomst van het stelsel.’

Foto: De Twentsche Courant