Bij een tweede onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag bij Toneelgroep Oostpool zijn 53 nieuwe meldingen binnengekomen. Dat blijkt uit de eerste conclusies die naar verschillende media gelekt werden. De onderzoekers schrijven dat er ‘een duidelijk en breed gedragen beeld naar boven komt van grensoverschrijdend gedrag in brede zin’. Artistiek directeur Marcus Azzini vertrekt definitief bij het gezelschap. Ook de voorzitter van de Raad van Toezicht stapt op.

De 53 meldingen komen van (ex)medewerkers, (ex)freelance medewerkers en (ex)stagiairs. Zij deden volgens de onderzoekers, Leo ten Brink en Tamara de Reu, ‘consistente meldingen aangaande grensoverschrijdend gedrag met een seksuele connotatie (seksuele intimidatie), intimidatie/pesten en machtsmisbruik door de artistiek directeur’. De onderzoekers schrijven onder meer over negeren, kleineren, flirtgedrag, pogingen tot zoenen en ‘verdergaande seksuele handelingen’.

Met name buiten het werk, zoals bij feesten in de bus of in het café, was volgens de onderzoekers sprake van grensoverschrijdend gedrag. De artistiek directeur maakte geen onderscheid tussen werk en privé. ‘Hij heeft zich gedragen als één van de gelijken, terwijl hij zich vanuit zijn verantwoordelijkheid van artistiek leider had moeten beseffen dat hij, gelet op zijn functie en positie, door de melders werd gezien als werkgever.’ Waar het gaat om drank- en/of drugsgebruik had de artistiek directeur het goede voorbeeld moeten geven in plaats van mee te doen.

Bij de onderzoekscommissie kwam ook ‘een belangrijk aantal’ meldingen binnen over voormalig zakelijk directeur Ruud van Meijel, die beschuldigd wordt van intimidatie, pesten en machtsmisbruik. Toen medewerkers hierover in gesprek probeerden te gaan met de directie, de voormalige Raad van Toezicht, de externe vertrouwenspersoon en/of de bedrijfsarts vonden ze hier geen of onvoldoende gehoor.

Ook over de huidige Raad van Toezicht is het rapport kritisch. De Raad ‘wordt door vaste medewerkers en freelancers niet gezien als gesprekspartner waar het gaat om problemen die werden ervaren’. Er wordt onder meer ‘onzichtbaarheid en rolonduidelijkheid’ verweten.

Dit tweede onderzoek kwam tot stand na felle kritiek op een eerder klachtonderzoek van bureau Bezemer & Schubad en de afhandeling ervan door de Raad van Toezicht. Dat eerste onderzoek werd door de Raad van Toezicht ingesteld nadat vier (ex-)freelance medewerkers van Oostpool in maart 2020 in een brief melding maakten van grensoverschrijdend gedrag door de artistiek directeur van Oostpool. Uit dat onderzoek bleek eind mei volgens het gezelschap geen ‘intentioneel machtsmisbruik’. Wel moesten verschillende maatregelen leiden tot een veiligere en professionelere cultuur. Azzini mocht aanblijven.

In een eveneens uitgelekte voorlopige reactie schrijft de Raad van Toezicht de conclusies van het nieuwe rapport volledig te onderschrijven en direct met de aanbevelingen aan de slag te gaan.

Azzini moet bij het gezelschap vertrekken. In juni 2020 had hij zijn werkzaamheden als artistiek directeur en regisseur al neergelegd. De huidige zakelijke directeur gaat, samen met de Raad van Toezicht, de interim artistieke leiding, de personeelsvertegenwoordiging en de subsidiënten, een nieuwe invulling van de artistieke leiding onderzoeken. De interim artistieke leiding van Oostpool, die in juni 2020 werd aangesteld, heeft aangegeven in tussentijd haar rol te willen blijven vervullen.

Bij de Raad van Toezicht zelf vertrekt voorzitter Karen Verkerk. De Raad laat het aan de nieuwe nog te werven voorzitter ‘om het besturingsmodel te verbeteren en de samenstelling van de Raad van Toezicht zodanig vorm te geven dat deze aansluit bij de opgave van Oostpool’. Oostpool komt op 19 januari met een officiele reactie. De melders kunnen tot 16 januari op het rapport reageren.

Meldpunt Mores.online stelt in een eerste reactie: ‘De omvang en de intensiteit van de meldingen die uit dit onderzoek blijken, zijn schokkend.’

Worstel je met een ervaring van (seksuele) intimidatie, machtsmisbruik, agressie of geweld in de sector? Neem contact op met de vertrouwenspersonen van Mores.online, het meldpunt voor ongewenste omgangsvormen in podiumkunsten-, televisie- en filmsector.

Foto: Marcus Azzini, Bas de Brouwer