De Raad van Toezicht van Toneelgroep Oostpool heeft excuses aangeboden voor zijn opstelling ten opzichte van de melders van ongewenst gedrag bij het gezelschap. ‘Het is bijzonder pijnlijk dat we hebben moeten constateren dat degenen die zo moedig waren, zich gedurende het onderzoek en bij de presentatie van de resultaten (en vervolgstappen) daarvan onvoldoende erkend, veilig en gehoord hebben gevoeld.’

De melders lieten eind mei weten ‘geschrokken en teleurgesteld’ te zijn in de uitkomsten van het door de Raad van Toezicht ingestelde onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag door artistiek directeur Marcus Azzini, én in de conclusies die de Raad er aanvankelijk aan verbond. Azzini werd aangesproken op zijn personele verantwoordelijkheden en kreeg een coach, maar kon aanblijven. Verder werden er maatregelen genomen voor een veiliger en professionelere cultuur binnen het gezelschap.

De klokkenluiders waren ‘geshockeerd’ dat hun verhalen volgens het onderzoek geen onderbouwing boden voor machtsmisbruik en seksuele intimidatie’ en ze bestreden het oordeel van het bureau dat er sprake was van een ‘consensuele relatie’. Ze uitten veel kritiek op het onderzoek, dat ze onder meer ‘zeer beperkt opgezet, niet overeenkomstig met hun klacht en weinig transparant richting de sector’ vonden. Later bleken nieuwe meldingen door het bureau genegeerd te zijn.

Pijnlijk was ook dat de onderzoeksresultaten eerst naar een krant doorgestuurd werden en besproken met Azzini, en daarna pas gedeeld met de melders. Bovenaan het persbericht van de Raad van Toezicht stond de kop: ‘Geen sprake van seksuele intimidatie of machtsmisbruik, wel maatregelen’. In een citaat van de bestuursvoorzitter stond dat het onderzoek ‘geen misstanden heeft aangetoond’.

‘Dat dit onbedoeld tot veel pijn en boosheid heeft geleid betreuren we en daarvoor bieden we onze oprechte excuses aan’, schrijft de Raad van Toezicht nu. Dat hebben ze ook in een persoonlijk gesprek aan de betrokkenen verteld. ‘Achteraf moeten we constateren dat er in het proces zaken verkeerd zijn gegaan en dat hierdoor de communicatie vanuit de raad van toezicht met de betrokkenen niet zorgvuldig genoeg is geweest.’

Naar aanleiding van de ophef en de discussie over het onderzoek hebben inmiddels meer slachtoffers zich gemeld. De Raad van Toezicht heeft daarop, mede in overleg met Mores.online, besloten tot een aanvullend en verdiepend onderzoek. De onderzoekscommissie bestaat uit Leo ten Brink, arbeidsrechtjurist, en Tamara de Reu, organisatiepsycholoog. Iedereen die wil praten over persoonlijke ervaringen kan zich tot 10 augustus melden bij Mores.Online of rechtstreeks bij de onderzoekscommissie. (Oud)medewerkers en -stagiairs van Oostpool zijn per brief op de hoogte gesteld.

Het onderzoek is een zogenaamd ‘signaal- en cultuuronderzoek’. Dat biedt de mogelijkheid om vertrouwelijk en geanonimiseerd te vertellen over eigen ervaringen en mee te denken over veranderingen die nodig zijn om soortgelijke situaties in de toekomst te voorkomen.

Azzini legde 10 juni zijn taken als artistiek directeur, bestuurder en regisseur bij Toneelgroep Oostpool tot nader orde neer.

Worstel je met een ervaring van (seksuele) intimidatie, machtsmisbruik, agressie of geweld in de sector? Neem contact op met de vertrouwenspersonen van Mores.online, het meldpunt voor ongewenste omgangsvormen in podiumkunsten-, televisie- en filmsector.