Verschillende belangenorganisaties in de cultuursector vragen de regering om snelle ondersteuning. De annulering van evenementen boven de 100 personen vanwege het coronavirus betekent een harde klap voor veel culturele instellingen en makers. Vooral zelfstandige kunstenaars en zzp’ers worden hard getroffen.

De Kunstenbond wil dat de overheid voor de cultuursector met speciale maatregelen komt, nu tienduizenden zelfstandige kunstenaars hun inkomen verliezen door annuleringen van theaters, podia en andere zalen. ‘Wat mensen moeten begrijpen, is dat naast de grote gezondheidszorgen die we allemaal hebben, deze crisis niet alleen gaat over bedrijven en instellingen in zwaar weer, maar over tienduizenden zzp’ers in de creatieve sector, zelfstandige muzikanten, muziekdocenten, dansers, acteurs, technici, geluidsmensen, die van het ene op het andere moment zonder inkomen komen te zitten’, schrijft directeur Anne-Marie Harmsen op de website van de vakbond voor de creatieve sector.  Zij wil daarom zo snel mogelijk duidelijkheid over maatregelen ter ondersteuning van deze werkenden. ‘Nu al bereiken ons tientallen persoonlijke verhalen van mensen die de ene na de andere afzegging binnen krijgen. Een tegemoetkoming in hun gage is er niet. Daarom moeten de rijksoverheid én de gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen om via soms al bestaande regelingen hulp te bieden. En dat moet zo snel mogelijk. Dit overstijgt het ondernemingsrisico van zzp’ers, het is een maatschappelijk probleem.’

De Kunstenbond heeft een meldpunt geopend om de impact van de coronamaatregelen voor de sector in kaart brengen. Getroffen zzp’ers kunnen hier hun verhaal delen. De bond en de bovensectorale belangenvereniging voor kunst, cultuur en erfgoed Kunsten’92 willen ook dat er een taskforce komt om de schade aan te pakken. Maandag gaan ze hierover in overleg met de minister en andere organisaties in de culturele sector.

‘Zeer zorgelijk’, noemt ook de Raad voor Cultuur de situatie op haar website. ‘Het afgelasten van voorstellingen en sluiting van musea betekent voor instellingen en zelfstandige makers een onmiddellijk financieel probleem. De raad wijst op de economische noodmaatregelen die het kabinet heeft genomen voor MKB en zelfstandigen. De raad steunt deze maatregelen en vindt het ‘niet meer dan logisch dat er ook passende compenserende maatregelen voor de cultuursector komen’. De NAPK, Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten, bereidt met de Federatie Cultuur een brief voor aan MKB-NL en OCW over een mogelijk noodfonds.

Ook Pearle * (Performing Arts Employers Association League Europe) en de IAEA (International Arts and Entertainment Alliance) dringen er bij de regeringen op aan noodmaatregelen te nemen ter ondersteuning van de sector. In een gezamenlijke verklaring benadrukken ze de grote economische en sociale gevolgen voor de sector, aangezien tal van live-evenementen en voorstellingen abrupt worden geannuleerd.

Op Nederlandse sociale media worden verschillende oproepen gedeeld om geen geld terug te vragen voor geannuleerde voorstellingen, onder meer van Tinkebell (op Twitter) en Nicolette Aschermann (op Facebook), en door Organisatie Oude Muziek. Zij vragen om het betaalde ticketgeld om te zetten in een donatie die ten goede komt aan de musici. ‘Door nu geld weg te halen bij de kunstprojecten draai je ze de nek om. Duizenden inkomens in de kunstsector staan nu op de tocht. Hou de cultuur overeind!’

Foto: Menno van der Meer, Julia & Other Love Stories van DeDDDD