De Vereniging Vrije Theaterproducenten (VVTP) pleit voor de voortzetting van overheidssteun aan vrije theaterproducenten in de komende twee kwartalen. Dat schrijft de vereniging in een brief aan de cultuurwoordvoerders van de Tweede Kamer. De producenten maken zich grote zorgen over het ontbreken van gerichte steun aan het niet-gesubsidieerde deel van de theatersector.

Vorige week maakte de minister van OCW de details bekend van een nieuw steunpakket voor de culturele sector ter waarde van 147 miljoen euro. Slechts op 3,5 miljoen daarvan, de aanvullende rijkssteun op het particuliere Kickstart Cultuurfonds, kunnen vrije producenten aanspraak maken. Dat bedrag staat volgens de VVTP ‘niet in verhouding’ tot de omvang van hun producties.

De afgelopen weken had de VVTP uitgebreid contact met het ministerie om een extra regeling voor de vrije sector op te zetten, maar kreeg (nog) geen enkele toezegging. Terwijl de tijd volgens de vereniging dringt. ‘De voorbereidingen voor producties voor seizoen 21/22 worden nu gestart. De investeringen moeten nu worden gedaan.’

De VVTP stelde voor de komende twee kwartalen twee extra steunmaatregelen voor. Allereerst wilde het dat er een nieuw steunfonds opgericht wordt, dat uitkeert wanneer – als gevolg van beperkende maatregelen – de zaalcapaciteit gemaximeerd is onder het break-even niveau. Gemiddeld hebben vrije theaterproducties een zaalbezetting van 65 procent nodig om uit de koste te komen. Bij het behoud van de 1,5 meter regels kunnen theaterzalen in de praktijk 20-25 procent van hun stoelen verkopen.

Daarnaast vroeg de VVTP om een voortzetting van de eerder ingezette ‘FPK-regeling voor vrije producties’. Deze door het Fonds Podiumkunsten uitgevoerde regeling bood begin dit jaar financiële compensatie voor producties waarvoor uitvoeringen gepland stonden en die niet of maar gedeeltelijk volgens planning konden doorgaan vanwege COVID-19. Voor deze regeling had de regering een bedrag van 40 miljoen beschikbaar gesteld, waarvan uiteindelijk 27 miljoen is uitgekeerd. Volgens de VVTP werd het bedrag ondervraagd omdat alleen mocht worden aangevraagd over een specifieke periode waarin de schade voor veel leden net het minste was. De VVTP wil dat de resterende 13 miljoen nu wordt gebruikt voor het heropenen van deze regeling in kwartaal 3 en 4 van 2021, om ook daarmee het risico op nu te nemen investeringen af te dekken.

Vorige week bleek uit een rapport van de Boekmanstichting dat naast zelfstandigen de vrije producenten ‘de grote verliezers’ zijn van de afgelopen coronaperiode. Ze leden de grootste verliezen en ontvingen de minste overheidssteun.

Foto: Anastasia van Stage Entertainment, Annemieke van der Togt/Roy Beusker