De MBO-opleidingen met het kwalificatiedossier Artiest bieden in de huidige vorm structureel onvoldoende arbeidsmarktperspectief en zouden moeten worden beëindigd. Dat is een conclusie die de Commissie Macrodoelmatigheid MBO (CMMBO) op verzoek van minister Ingrid van Engelshoven (OCW) vandaag uitbracht. Onder het kwalificatiedossier Artiest vallen opleidingen tot acteur, danser, musicalperformer en muzikant, verspreid over twintig instellingen door Nederland.

De commissie is van mening dat relevante elementen uit de curricula van de artiestenopleidingen beter verwerkt kunnen worden in andere dossiers. ‘Creatieve vaardigheden zijn waardevol, maar rechtvaardigen geen zelfstandige opleiding. Drama is bijvoorbeeld nuttig als onderdeel van een zorg- of docentenopleiding’, zegt commissievoorzitter Frans Leijnse vandaag in Het Financieele Dagblad. ‘Het MBO heeft een gezamenlijke verantwoordelijkheid om opleidingen aan te bieden die toekomstperspectief hebben.’

Over de breedte van de creatieve MBO-opleidingen ziet de commissie een toename van het aantal studenten op de creatieve opleidingen, maar constateert ze tegelijk dat de werkgelegenheid op de arbeidsmarkt daarbij achterblijft. Mede daardoor is de arbeidsmarktpositie van gediplomeerden van creatieve mbo-opleidingen doorgaans matig tot soms onvoldoende, schrijft de commissie. De minister zou onderwijsinstellingen aan moeten moedigen beter inzicht te verkrijgen in de positie van hun alumni op de arbeidsmarkt en in het vervolgonderwijs. Opleidingen zouden in samenwerking met het werkveld het aanbod, de volume en kwaliteit van hun opleidingen aan moeten passen.

Overigens adviseerde de commissie niet alleen de artiestenopleidingen op te heffen, ook voor het kwalificatiedossier DTP (desktoppublisher) geldt een dergelijk advies.

De CMMBO is ingesteld door het ministerie van OCW en de staatssecretaris van Economische Zaken en moet controleren of MBO-instellingen de wet volgen. Het is voor het eerst dat de commissie adviseert met een opleiding te stoppen. Het is nu aan de sector om tot actie te komen.

Lees ook: Proeven, profileren, doorstromen; een introductie in de MBO theateropleidingen uit het februari-nummer van vakblad Theatermaker.