De Amsterdamse Kunstraad wil dat freelancers in de culturele sector ondersteund worden ‘met passende compenserende maatregelen’ vanwege inkomstenderving door de coronacrisis. Dat bijkt uit een advies dat de Raad vanmiddag verstuurde aan haar gemeentebestuur.

Nu veel voorstellingen en concerten tenminste tot 1 april zijn afgelast, krijgen vooral zzp’ers die op flexibele basis worden ingehuurd het volgens de Raad ‘direct zwaar te verduren’. Veel uitvoerend artiesten, technici en andere toeleveranciers worden per voorstelling of optreden betaald.

De Amsterdamse Kunstraad adviseert het gemeentebestuur ‘deze kwetsbare, maar zeer belangrijke groep voor de stad’ snel tijdelijke ondersteuning te geven. ‘Passende compenserende maatregelen voor deze groep dulden geen uitstel, omdat het hier gaat om Amsterdammers die acuut in de problemen zijn gekomen.’