Pierre Audi, directeur van De Nationale Opera en het Holland Festival, houdt op maandag 16 juni een eerste lezing als Honorary Fellow Muziektheater aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) met als titel Why bother? The irresistible paths of music theatre.

De lezing markeert Audi’s tienjarig lustrum en tevens afscheid als directeur van het Holland Festival. Hij zal in zijn lezing toelichten hoe hij muziek en muziektheater heeft ontdekt en hoe hij denkt dat het muziektheater zich in de toekomst zal ontwikkelen.

Audi werd in december 2013 benoemd tot Honorary Fellow Muziektheater, ter gelegenheid van zijn vijfentwintigjarig jubileum als artistiek directeur van De Nationale Opera en vanwege zijn grote verdiensten voor de ontwikkeling van de muziekdramatische kunst in Nederland en daarbuiten. Het fellowship is een initiatief van De Nationale Opera en de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA en wordt mede mogelijk gemaakt door de Vereniging Vrienden van De Nationale Opera.

Met het instellen van het Honorary Fellowship bij de opleiding Theaterwetenschap willen de faculteit en de opera de aandacht voor muziektheater in universitair onderwijs en onderzoek bevorderen. Behalve een aantal publiekslezingen zal Audi als Honorary Fellow in het voorjaar van 2015 een masterclass geven en aan een publicatie werken.

Meer informatie lees je hier.

Foto: Erwin Olaf