Lector Marijke Hoogenboom van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten heeft donderdag de Comenius Senior Fellow-beurs van 100.000 euro ontvangen voor de verdere ontwikkeling van het schakelprogramma Third voor DAS Graduate School. Doel van het programma is om de kloof te verkleinen tussen de masters van de Academie voor Theater en Dans (ATD) en internationale PhD-trajecten.

Het onderwijs aan Nederlandse toneelscholen kent twee cycli: de bachelor- en de masteropleiding. Met het programma Third worden individuele choreografen, theatermakers en performance-kunstenaars ondersteund bij het opzetten van een onderzoeksvoorstel voor de derde cyclus, waardoor zij worden voorbereid op deelname aan (inter)nationale onderzoeksprogramma’s. DAS Graduate School is de koepel voor de masteropleidingen aan de ATD, met daaraan verbonden DAS Theatre, DAS Choreography en DAS Research.

De Comenius beurs wordt uitgereikt aan onderwijsprofessionals ten behoeve van plannen voor onderwijsvernieuwing in het hoger onderwijs. Met de beurs kan een innovatie of verbetering binnen de eigen opleiding worden doorgevoerd. Het bedrag wordt beschikbaar gesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen.

Foto: Thomas Lenden