Het nieuwe, alternatieve fonds voor de podiumkunsten ‘Ons fonds’ is op zoek naar leden. Die mogen zowel meebeslissen wie subsidie krijgt als zelf steun aanvragen. Alle professionals in de podiumkunsten kunnen zich aanmelden.

Ons fonds wil gaan experimenteren met alternatieve manieren van subsidieverstrekking, ‘gebaseerd op onderling vertrouwen en inhoudelijke kennis’. Voor een eerste proefopstelling willen de initiatiefnemers 200 leden werven die elk 50 euro inleggen. Voor de beschikbare 10.000 euro kunnen leden dan zowel een plan indienen als ingeloot worden om in een commissie de plannen te beoordelen.

Volgens Ons Fonds lijden de huidige fondsen onder een regime van kwantificering en geïnstitutionaliseerd wantrouwen. ‘Kunstenaars verhouden zich in hun aanvragen tot parameters en formats, die haaks staan op hun praktijk en hun plannen.’ Ons Fonds hoopt subsidieregelingen beter aan te sluiten bij de praktijk van kunstenaars, gezelschappen en instellingen in het theater. ‘Leden vragen aan én beslissen mee: peer-to-peer, regelarm, transparant, met vertrouwen.’

Sinds de start van de campagne op 10 mei staat de teller op 118 leden. De proefopstelling vindt dit najaar plaats.