Rob Smorenberg, Saskia Werners & Hansko, The Antidote Movement, Milou Brockhus en Julie Kurris krijgen steun van Ons Fonds, zo heeft de eerste kiescommissie van het alternatief podiumkunstenfonds bekend gemaakt. 

Ons Fonds werd vorig jaar opgericht als reactie ‘op de huidige bureaucratisering en juridisering van Nederlandse fondsen binnen de podiumkunsten’. De initiatiefnemers wilden gaan experimenteren met alternatieve manieren van subsidieverstrekking, ‘gebaseerd op vertrouwen, peer-to-peer gesprekken en met zo min mogelijk regels’.

Op 15 september 2018 werd de eerste proefopstelling gestart, waarvoor uiteindelijk meer dan 250 leden geld doneerden. In ruil mochten de donateurs meeschrijven aan de regels of ‘de ethische code’ en een aanvraag indienen om kans te maken op een deel van het ingezamelde bedrag. Die aanvraag diende alleen antwoord te geven op drie vragen: Wat heb je nodig en waarvoor? En hoe komt dit ten goede aan de kunst of de kunstenaar?

Er kwamen uiteindelijk 31 aanvragen binnen, waaruit een kiescommissie (12 leden geloot uit het ledenbestand) vijf projecten koos om te ondersteunen. Doke Pauwels krijgt 6000 euro voor ‘The Antidote Movement’, een platform dat jonge kunstenaars aan elkaar verbindt met een festival waarop kunstenaars en publiek samen repeteren, trainen en presenteren. Julie Kurris krijgt 2000 euro voor het platform Sandbox, dat avonden wil organiseren waarin makers en acteurs op de vloer ideeën, technieken en vormen kunnen uitproberen.

Saskia Werners & Hansko (Hans Visser) ontvangen 1850 euro om hun muziekcompositie Kéménymadár/ asvogel / bird from the chimney – die nu nog bestaat uit een set linosneden met bijbehorend verhaal, toonvoorraad en instructies – door vier muzikanten te laten spelen en zo verder te kunnen ontwikkelen. Acteur en docent Rob Smorenberg wordt met 800 euro ondersteund voor een training in de Alexandertechniek en actrice Milou Brockhus met 2000 euro voor de voorbereiding voor haar nieuwe voorstelling Nederland, een teleurstellend kutland in Europa.

De gehonoreerde aanvragen laten volgens kiescommissielid Luc de Groen zien ‘waar makers behoeftes hebben die nog niet door de huidige fondsen worden gedekt’. Zo zijn er aanvragen voor onderzoek, voor het opzetten van een platform waar jonge makers elkaar kunnen ontmoeten en voor experimenten waarvan de uitkomst nog onbekend is.

Na deze eerste proefopstelling nodigt de kiescommissie de leden van het fonds en het veld uit om een volgende stap te zetten.   ‘We hopen dat de leden in het experiment voldoende aanleiding zien om verder na te denken over wat Ons Fonds is en hoe het in de praktijk kan worden gebracht.’