De Raad voor Cultuur, het adviesorgaan voor de regering en het parlement op cultuurgebied, is op zoek naar twee nieuwe leden. Dit zijn belangrijke posten met het oog op het kunstenplan 2017-2020. Huub Smeets heeft de raad per 1 februari 2012 verlaten en René Boomkens per 1 augustus 2012.

De vierjarige termijn van Smeets was voorbij en Boomkens heeft de Raad op eigen initiatief verlaten. De huidige raad bestaat uit voorzitter Joop Daalmeijer en raadsleden Jessica Mahn, Mirjam de Meijer, Mathieu Weggeman, Caroline Nevejan en Melle Daamen.

In de vacatures wordt gevraagd naar kandidaten die brede kennis en ervaring hebben op het gebied van educatie en talentontwikkeling, dan wel op het gebied van kunst en cultuur vanuit een internationaal perspectief en de bijdrage die internationalisering kan leveren aan bijvoorbeeld cultureel ondernemerschap. Ook zoekt de raad voor een van de vacatures naar een kandidaat met een goed ontwikkeld financieel inzicht en gevoel voor ondernemerschap.

Raadsleden worden voor vier jaar benoemd door minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het selectieproces wordt uitgevoerd door een onafhankelijke benoemingscommissie die de minister adviseert over de vervulling van de vacature.

(Joop Daalmeijer, foto: NRC/Maurice Boyer)