Meer regie en financiering vanuit het Rijk voor de vlakkevloertheaters, daarvoor heeft Het Vlakke Vloer Platform Nederland vandaag een pleidooi gestuurd naar de Raad voor Cultuur, het ministerie van OCW en het Fonds Podiumkunsten. ‘De verantwoordelijkheid voor de rol die de vlakke vloer speelt in de artistieke ontwikkelingen binnen het Nederlandse theaterveld, kan niet langer uitsluitend door lokale overheden worden gedragen.’

Het Vlakke Vloer Platform (VVP) verenigt 17 vlakkevloertheaters in Nederland. In hun pleidooi benadrukken ze hun ‘essentiële rol in de presentatie van door de overheid gesubsidieerd werk’. Tweederde van het aanbod dat bij hen te zien is, is gemaakt met overheidsfinanciering, onder andere vanuit het Fonds Podiumkunsten. Omdat de vlakkevoertheaters vaak ‘sterk regionaal en lokaal geworteld’ zijn, vormen ze ‘een belangrijke actieve schakel tussen de actuele podiumkunst en een potentieel publiek’.

Er is volgens het Platform op dit moment echter te weinig geld bij de podia om deze landelijke rol vol te houden. De laatste jaren heeft een aantal al fors moeten snijden in de programmering van landelijk aanbod, of is daarmee zelfs helemaal gestopt. ‘Hierdoor zijn met name buiten de grote steden gaten gevallen in de landelijke spreiding van het netwerk’, schrijft de VVP. De negatieve gevolgen voor de makers zijn ‘verstrekkend’; ‘niet alleen vallen speelmogelijkheden weg, maar waar dit werk nog wel wordt geprogrammeerd, gebeurt dat onder voorwaarden die ontoereikend zijn.’

De noodzakelijke continuïteit en landelijke spreiding van het circuit is volgens de initiatiefnemers ‘ernstig in het geding’. Regie vanuit het rijk is onmisbaar. De VVP vraagt de minister om ‘een bestendige, samenhangende visie op het circuit’ en de middelen ‘om deze visie op een gezonde en structurele manier te ontwikkelen’. ‘De cruciale functie die de vlakkevloertheaters vervullen, vereist een betrouwbaar overkoepelend beleid en duurzame financiering die recht doet aan het belang van dit circuit voor stad, land en het artistieke veld.’

Lees het hele Pleidooi (pdf)

Foto Prospero e Miranda – Frascati Producties, Marijn Graven: Maartje Prins