Het puntensysteem dat Fonds Podiumkunsten hanteert om de toekenning van subsidie te bepalen staat onder druk. Operagezelschap Holland Opera heeft in een tussenuitspraak van de rechtbank Midden-Nederland gelijk gekregen in de aanvechting van het subsidiebesluit van Fonds Podiumkunsten. Indien de uitspraak definitief wordt zal het fonds een nieuwe procedure voor de verdeling van subsidies moeten ontwerpen.

In augustus 2012 kreeg Holland Opera van het Fonds Podiumkunsten een positief advies op zijn meerjarige subsidieverzoek. Wegens onvoldoende budget, door een tekort van zestien miljoen euro als gevolg van de bezuinigingen van kabinet-Rutte I, kon de aanvraag echter niet worden gehonoreerd. Holland Opera heeft hierop twee zaken tegen het fonds aangespannen.

Allereerst is Holland Opera in beroep gegaan tegen de afwijzing van de aanvraag. Volgens Holland Opera heeft het fonds haar op de beoordelingscriteria ondernemerschap en spreiding te laag ingeschaald. Dit had tot gevolg dat Holland Opera minder punten kreeg toegewezen, daardoor lager in de rangorde van het fonds eindigde en subsidie van zeshonderdduizend euro per jaar misliep. De rechtbank besloot in een tussenuitspraak dat Fonds Podiumkunsten zijn besluit op belangrijke punten moet aanvullen en beter dient te motiveren. Het fonds heeft acht weken de tijd gekregen om de beoordeling van de subsidieaanvraag van Holland Opera te herzien.

In een tweede zaak heeft Holland Opera zich gericht op drie concurrerende muziektheaterinstellingen: Vocaallab, De tafel van vijf en De Veenfabriek. Volgens artistiek leider Niek Idelenburg hadden deze gezelschappen minder punten dan Holland Opera moeten krijgen. Fonds Podiumkunsten heeft deze zaak niet behandeld in de bezwaarprocedure, wat volgens de tussenuitspraak van de rechtbank onterecht is.

Indien de rechtbank Holland Opera in een definitieve uitspraak gelijk geeft en de aanvraag van Holland Opera na herziening met een hoger puntenaantal wordt beoordeeld, stijgt het gezelschap in de rangorde. Dit zou volgens Henriëtte Post, directeur van Fonds Podiumkunsten, betekenen dat voortaan elk subsidiebesluit in hoger beroep kan worden aangevochten. Subsidies kunnen dan enkel nog voorwaardelijk worden verstrekt, wat een immens financieel risico voor het fonds zou betekenen. Het zou het einde van het huidige subsidiesysteem zijn en het fonds dwingen een nieuwe procedure te ontwerpen, aldus Post in de Volkskrant.

Foto: Blauwbaard – Holland Opera